Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Welke regionale wetgeving voor uw verwarmingsinstallaties?

Contacteer ons

Voor het onderhoud, de controle en de audit van verwarmingsinstallaties zijn strikte regels van toepassing. Ze verschillen naargelang van het vermogen van de installatie en het type brandstof.

Voor uw veiligheid, het milieu, maar ook voor de goede werking en energieprestaties van uw verwarmingssysteem, is het essentieel dat u voldoet aan de wettelijke vereisten. Uw verzekering kan zich in geval van een incident ook tegen u keren.

Elke regio heeft hiervoor strikte regels opgesteld

Vlaanderen

Meer info

Brussel

Meer info

Wallonië

Meer info
verwarming electrabel audit

Vlaanderen

Onderhoud

Elke ketel met een nominaal vermogen ≥ 20 kW moet periodiek worden nagekeken. Dat onderhoud omvat zowel het reinigen van de schoorsteen en de ketel inclusief de brander als rookgasregeling. Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een "erkende technicus":

Om de 2 jaar voor gasketels

Elk jaar voor oliegestookte ketels

Na het onderhoud krijgt u een certificaat afgegeven dat u zorgvuldig moet bewaren tot de volgende controle.

Audit

Voor installaties bestaande uit een enkele boiler en een maximaal vermogen van 100 kW is een controle verplicht wanneer de ketel 5 jaar is, en vervolgens om de 5 jaar. Als de installatie uit meerdere ketels bestaat, moet deze door een erkende technicus voor verwarmingsaudits worden uitgevoerd. 

Voor installaties met een vermogen van meer dan 100 kW of meerdere ketels, is de wetgeving strenger dan voor een systeem met één boiler. De audit moet worden uitgevoerd:

Om de 2 jaar voor olie-installaties;

Om de 4 jaar voor gastoestellen (aardgas, propaan, butaan);

Door een erkende technicus op het gebied van verwarmingsaudits.

Een auditrapport moet opgesteld worden op basis van een programma dat de Vlaamse overheid ter beschikking stelt. 

Vraag een audit aan
verwarming electrabel audit

Brussel

Periodieke inspectie

De periodieke inspectie moet elk jaar worden uitgevoerd voor een stookolie-installatie en om de 2 jaar voor een gasinstallatie

Deze regeling bestaat uit het reinigen van de ketel, het reinigen van de schoorsteen en het controleren van de kwaliteit van de verbranding. De juiste werking van de ventilatie en de afvoer van het rookgas zal ook worden gecontroleerd. 

Als de installatie aan de criteria voldoet, ontvangt u een periodiek controlecertificaat. Als er een probleem is, wordt dat op het document vermeld en verzonden naar het BIM. De periodieke controle moet worden uitgevoerd door een "erkende verwarmingsinstallateur" type L voor stookolie en type G1 of G2, afhankelijk van het installatiemodel, voor gas.

Audit

Sinds 1 januari 2019 moet de audit van gasinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kW om de 5 jaar worden uitgevoerd. Deze audit beoordeelt de energieprestaties, geeft de vereisten waaraan uw systeem moet voldoen en aanbevelingen voor aanpassing of vervanging van uw ketel.

Voor ketels met een vermogen tot 100 kW kan de audit worden uitgevoerd door een erkend installateur. Alleen een EPC-verwarmingsadviseur kan een controle uitvoeren op ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of systemen met meerdere ketels.

Vraag een audit aan
verwarming electrabel audit

Wallonië

Periodieke inspectie

De controle (emissiemetingen en controle van de stookplaats, ventilatie en schoorsteen) worden uitgevoerd door een technicus (erkende technicus vloeibare brandstof voor stookolie, G1 geautoriseerd voor atmosferisch gas en premix en geautoriseerd G2 voor gepulseerd gas):

Elk jaar voor oliegestookte installaties met een vermogen van meer dan 20 kW (of samengesteld uit verschillende verwarmingsinstallaties);

Om de twee jaar voor gasinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kW (of samengesteld uit verschillende verwarmingsinstallaties);

Om de 3 jaar voor gasinstallaties met een vermogen tussen 20 en 100 kW.

Audit

Sinds 1 mei 2015 is de audit of diepgaande diagnose een juridische realiteit in Wallonië. Hij is van toepassing op alle verwarmingssystemen met een vermogen van > 20 kW.

Verplichtingen:

Een eerste grondige diagnose laten uitvoeren van alle CV-installaties die gasvormige brandstoffen gebruiken en dat onmiddellijk na de eerste periodieke controle of bij de volgende controle;

Een grondige diagnose laten uitvoeren na een wijziging van de verwarming of na een wijzigende warmtebehoefte van een gebouw (bijvoorbeeld door isolatiewerkzaamheden, bouw van een bijkomend stuk ...)

Hij moet worden uitgevoerd door een bevoegde technicus voor een grondige diagnose:
o    Type 1 voor installaties met een enkele ketel met een vermogen van ≤ 100 kW;
o    Type 2 voor installaties met meervoudige ketels of één ketel met een vermogen> 100 kW.

Vraag een audit aan

Uw verwarmingsaudit in 4 stappen

1

Contacteer ons

U contacteert ons voor een afspraak.

2

Afspraak

Onze expert vraagt een eerste set gegevens op en plant de afspraak in.

3

Audit

Onze expert controleert uw verwarmingsinstallatie. Na afloop ontvangt u de vereist certificaten en een gestoffeerd audit.

4

Vervolgacties

We helpen u graag verder bij het opvolgen van eventuele acties om uw verwarming nog efficiënter te maken.