Wat is reactief verbruik / cos phi?

Elektrische verbruikers op wisselstroom vragen meer vermogen dan wat zij omzetten in actief vermogen (vermogen dat nuttig kan worden gebruikt). Inductiemotoren bijvoorbeeld zetten maximaal 80 à 90% van het totaal aangeleverde vermogen om in actieve energie. Het resterende vermogen (reactief vermogen) wordt gebruikt om een magnetisch veld in de motor te creëren. De verhouding tussen het actief vermogen en het reactief vermogen wordt uitgedrukt in cos phi (de arbeidsfactor). 

Bij een te hoog reactief vermogen (en dus te lage cos phi) zijn er veel warmteverliezen en een verminderd rendement en wordt te weinig van het totaal aangeleverde vermogen omgezet in bruikbaar vermogen. 

De netbeheerders rekenen de eindverbruiker boetes aan wanneer de verhouding tussen het actief vermogen en het reactief vermogen (cos phi) die ze uit hun distributienetten afnemen te laag is. Een te lage cos phi betekent immers dat de stroom door de kabels toeneemt, de warmteverliezen stijgen en de schakelinstallaties te zwaar worden belast. De boetes worden via uw energieleverancier doorgerekend en kunnen hoog oplopen. U kunt die boetes vermijden door het plaatsen van een compensatie onder de vorm van een condensatorbatterij die het teveel aan reactieve energie compenseert. 

Op uw verbruiksfactuur kunt u de waarde van uw cos phi, en of er al dan niet een boete wordt aangerekend door de netbeheerder, terugvinden. 
Uw accountmanager kan u helpen om deze boete te vermijden.

 

Klik op onderstaande knop om aan te melden op uw Customer Area en uw facturen te raadplegen.
Nog geen account? U kunt uw account online aanmaken.

 

Mijn facturen raadplegen