Uw klanten motiveren om CO2 te besparen: zo lukt het

Enkele jaren geleden zag de wereld er nog heel anders uit: duurzaamheid was een vaag begrip, elektrische auto’s waren voor de happy few en flexitariërs waren nog niet uitgevonden.
Isabelle V.
29/10/2019 |

Vandaag is de energietransitie niet meer weg te denken, de kranten staan er vol van, en langzaam maar zeker komt er een shift in mindset en gedrag. Maar de weg is nog lang. En vaak zijn mensen toch vooral bekommerd om de prijs … Hoe krijgt u de klanten die nog niet in het duurzame schuitje zitten, mee? Een korte handleiding.

Over de grote massa … en al die anderen

U leest het vast niet voor de eerste keer: we leven in een erg gediversifieerde samenleving. Die diversiteit zorgt ook voor grote verschillen in de manier waarop mensen duurzaamheid ervaren en ermee omgaan. En dan gaat het niet alleen over opleidingsniveau, welstand, geslacht, afkomst, etniciteit of leeftijd. Hoe we naar duurzaamheid kijken, heeft ook te maken met onze opvattingen, emoties en onderliggende waarden. En dat kan dan leiden tot verschillende doelgroepprofielen*. Als u zich hier van bewust bent, kunt u er rekening mee houden in uw communicatie – en uw klanten aanspreken in de taal die zij verstaan. Enkele voorbeelden.

*bron: studie van het Nederlandse researchbureau Motivaction

Structuurzoekers

Een grote groep mensen (ongeveer een op drie) zijn op zoek naar structuur en houvast. Ze vinden genieten en gezelligheid heel belangrijk, en houden zich weinig bezig met duurzaamheid – ze weten er gewoon niet veel van. Ze gaan er ook van uit dat hun gedrag het verschil niet zal maken en voelen zich minder verantwoordelijk om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Het heeft dus ook geen zin om hun maatschappelijke plicht te benadrukken, wel om het persoonlijke voordeel voor hen te benadrukken. Benadruk het feit dat u voor alles zorgt, geef garanties en zekerheden en geef hen het gevoel dat ze niet kunnen achterblijven.

Statusbewusten

Deze groep (ongeveer één op vijf) is individualistisch ingesteld. Ze lezen veel over duurzaamheid in de media maar maken er zich niet echt zorgen om: ze hebben sterk de overtuiging dat technologie en goed ondernemerschap voor oplossingen zullen zorgen. Ze zijn bereid om duurzame keuzes te maken, maar hun comfort blijft primordiaal. Om hen te overtuigen, benadrukt u best persoonlijke voordelen zoals gemak, technologie en innovatie. Focus op het win-winverhaal.

Verantwoordelijken

Deze groep (ongeveer één op vijf) is zich erg bewust van hun ecologische voetafdruk en het effect ervan op de toekomstige generaties. Ze streven naar een bewuste en duurzame levensstijl en vertellen anderen ook graag hoe ze moeten leven. Toch zetten ze niet alles opzij: een enkele keer vlees moet kunnen. Het gaan hen vooral om de balans. Omdat ze intrinsiek overtuigd zijn van het belang van duurzaamheid, hoeft u hen ook niet meer te overtuigen. Wijs op mogelijkheden, geef waardering en spreek hen aan op maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Plichtsgetrouwen

Deze veel kleinere categorie heeft soberheid en bescheidenheid van thuis uit meegekregen. Ze vinden goed burgerschap belangrijk en geloven in traditionele waarden: goed gedrag is voor hen vanzelfsprekend. Ze hebben vertrouwen in grote instituten en de overheid. Ze willen iets doen voor duurzaamheid als het wordt opgelegd van hogerhand, maar niet tegen elke prijs: als er een goedkoper alternatief is, gaan ze daarvoor. Om hen te bereiken, communiceert u best via regionale dagbladen en vakbladen. Maak het simpel, geef voorbeelden en focus op het hier en nu en op de waarde voor het gezin.

Ontplooiers

Dit is veruit de kleinste groep: ongeveer 1 op 10. Persoonlijke vrijheid is hun grootste goed: ze volgen de massa niet blindelings en willen graag creatief meedenken over oplossingen en zelf een bijdrage leveren. Ze denken eerder in kansen dan in bedreigingen. Ze zien het belang van een meer duurzame wereld, maar gedragen zich niet altijd even consequent. Vrijheid en plezier komen eerst … Bij hen legt u dus best de focus op hier en nu iets interessants doen, op zelfontplooiing en plezier. Sociale media, websites en kranten zijn een prima kanaal om hen te bereiken.

Conclusie

Consumenten hebben, net als bedrijven, hun eigen agenda in het duurzaamheidsverhaal en proberen hun weg te vinden in alle veranderingen die de maatschappij doormaakt. Maar uit onderzoek blijkt dat het besef ‘er is geen planeet B’ langzaam maar zeker doorsijpelt bij alle doelgroepen, zelfs bij de structuurzoekers, die minder gemotiveerd zijn en niet geloven dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen. En dat is positief. Wie weet is duurzaamheid binnen afzienbare tijd voor alle betrokkenen (en zijn we dat niet allemaal?) een evidentie.