Fit for 55-plan: welke impact op uw activiteit?

De uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% verlagen ... Dat doel heeft de Europese Commissie in 2021 gesteld. En om dat doel te bereiken, werd Fit for 55 uitgewerkt. Het moet de Europese klimaatwet hervormen, m.n. het systeem voor emissiehandel (EU ETS) dat in 2005 werd ingevoerd om de economische spelers aan te moedigen hun CO2-uitstoot te verlagen.
Damien G.
04/10/2023 |

Ter verduidelijking legt onze expert u uit:

  • wat het EU ETS is en hoe het zal evolueren;
  • welke nieuwe doelstellingen werden vastgelegd in het kader van het Fit for 55-plan;
  • welke sectoren de impact zullen voelen van deze nieuwe maatregelen en hoe;
  • hoe de prijzen van emissiequota de voorbije jaren geëvolueerd zijn en welke factoren daar een invloed op hebben.
Fit for 55