Wat is lng?

Liquefied natural gas (vloeibaar aardgas of lng) werd tot 2019 weinig gebruikt. Vandaag is echter meer dan een derde van het aardgas dat in Europa wordt ingevoerd, vloeibaar aardgas. Dankzij lng – dat niet via een pijpleiding maar per schip wordt vervoerd – kon de Europese Unie haar bevoorradingsbronnen immers diversifiëren.
Damien G.
04/10/2023 |

In dit filmpje legt onze expert u uit:

  • wat lng precies is en hoe het wordt omgezet;
  • hoe het wordt vervoerd en opgeslagen;
  • wat de voor- en nadelen zijn van lng vergeleken met conventioneel aardgas.
Wat is LNG?