Operatoren van Sibelco moeten een elektrische installatie op veilig kunnen stellen

“Het is belangrijk dat onze operatoren een installatie op veilig kunnen stellen als er zich een probleem voordoet. Daarvoor moeten ze weten welke schakelaars ze op onze elektrische borden moeten uitschakelen als ze een risico merken”, zegt Harry Stienen van Sibelco.
Damien G.
19/06/2024 |

Harry Stienen, hoofd elektrische dienst bij Sibelco

Sibelco is wereldleider in zandwinning en zandveredeling. Eerst wordt het zand afgegraven of gebaggerd, nadien wordt het op korrelgrote gesorteerd, gedroogd en gecalcineerd om het geschikt te maken voor heel diverse toepassingen. Zo wordt het bijvoorbeeld gebruikt voor de productie van glas, als brandvertrager, als een ingrediënt voor wasmiddelen of als een anti-klontermiddel in voeding. Daarnaast recycleert Sibelco ook glas. Het hele bedrijf stelt wereldwijd, gespreid over 31 landen, bijna 4.700 mensen tewerk. 

Harry Stienen (Ing. - Hoofd Elektrische Dienst) is bij Sibelco verantwoordelijk voor alles wat elektriciteit aangaat in de fabrieken in Dessel, Lommel en Maasmechelen. Dat houdt in dat hij er het preventieve onderhoud van de elektrische installaties initieert en opvolgt, alsook instaat voor het aanpassen van de machines. Dat gebeurt zowel met eigen mensen als met onderaannemers.

U werkt met onderaannemers. Hoe zorgt u ervoor dat alles veilig verloopt?

Vooraleer we een nieuwe onderaannemer aanstellen, hebben we een ruim intakegesprek. Daarin leggen we uit hoe we werken en aan welke veiligheidsvoorschriften iedereen op de site zich moet houden. We vinden het onze verantwoordelijkheid dat onderaannemers dat ook doen. In de beginfase zorgen we ook voor een nauwgezette opvolging. Het moet duidelijk zijn dat veiligheid onze topprioriteit is.

Hoe zit het met de eigen medewerkers?

Op de sites waarvoor wij verantwoordelijk zijn, werken zowat 120 mensen met een technisch profiel. Zij volgen allemaal een dag BA4-opleiding op maat, waar ze vertrouwd raken met de elektrische risico’s en we onze veiligheidsprocedures toelichten. Ook alle projectmanagers volgen de opleiding zodat ze de context van de risico’s kennen en die mee kunnen opvolgen. 

Heeft Sibelco specifieke bedrijfsrisico’s?

We hebben onze risico’s in zeven groepen opgedeeld, onze fatale 7

  • brand en andere noodsituaties
  • contact met energiebronnen en gevaarlijke machineonderdelen
  • werken op hoogte
  • besloten ruimtes
  • ontginnen en geotechnische risico’s
  • stof en respirabele kristallijn silica
  • mobiele arbeidsmiddelen en conflict met voetgangers.

Voor elk van die groepen zetten we jaarlijks een project op. Ons doel is de risico’s uit het systeem te halen. 

Waarom doet u een beroep op ENGIE voor de elektrische veiligheidsopleidingen?

We willen dat onze medewerkers vertrouwd zijn met onze elektrische installatie en borden zodat ze weten aan welke schakelaars ze mogen komen en voor welke ze de elektrische dienst moeten bellen en belangrijk: hoe ze een installatie op veilig kunnen stellen. We werken in de opleiding met afbeeldingen van onze eigen borden zodat onze medewerkers ze vlot herkennen vanop de werkvloer. Wie de opleiding volgt, legt aan het einde van de dag een test af en krijgt een attest. Op basis hiervan wordt een certificatie opgesteld met een toestemming om bepaalde borden te bedienen. Dat blijft drie jaar geldig. Dan moet de operator een opfrissing van een halve dag volgen. 

Zou u andere bedrijven aanraden om de opleiding door ENGIE te laten geven?

Zeker. ENGIE geeft opleidingen op maat van het bedrijf. De instructeur, Gino, kwam ook ter plaatse om onze installaties te bekijken en samen met mij de opleiding op voorhand voor te bereiden. Bovendien heeft hij veel ervaring en weet hij hoe het er op de werkvloer aan toegaat. En kan hij op de gepaste manier antwoorden op vragen. Gino stelt gedurende de opleiding ook veel vragen om interactie te stimuleren.

 

 

 

Wilt u ook een opleiding elektrische veiligheid voor uw werknemers (standaard BA4 of BA5, of op maat)?