Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Bijdragen voor certificaatverplichtingen

Customer area
vakman electrabel
Berekening bijdragen

In het kader van de wettelijke verplichtingen om groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en/of analoge certificaten voor te leggen met betrekking tot de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen worden bijdragen aangerekend. De Bijdrage Hernieuwbare Energie en, in voorkomend geval, de Bijdrage Warmtekrachtkoppeling, word(t)(en) afzonderlijk aangerekend op de factuur. Deze bedragen worden aangepast in functie van de wettelijke wijzigingen en worden als volgt berekend:

Bijdrage Hernieuwbare Energie (HEB): Q x Pc;
Bijdrage Warmtekrachtkoppeling (WKK): Q x Pc in het Vlaams Gewest;

Waarbij:
Q gelijk is aan het aantal groenestroomcertificaten en, in voorkomend geval, warmtekrachtcertificaten dat dient ingediend te worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet beperkt tot de toepassing van eventuele degressiviteit en vrijstellingen), uitgedrukt als percentage van de door de Klant afgenomen MWh. Pc gelijk is aan de prijs te betalen door de Klant per in te dienen certificaat, uitgedrukt in EUR/certificaat, zoals hierna bepaald per gewest respectievelijk voor de bijdrage hernieuwbare energie en, in voorkomend geval, voor de bijdrage warmtekrachtkoppeling. De parameter Pc zal desgevallend door ENGIE worden verminderd in toepassing van de geldende wettelijke bepalingen.

Overzicht van de bijdragen voor certificaatverplichtingen per regio
Vlaanderen

2024

2025

2026

2027

Percentage Hernieuwbare Energie

11

11

11

11

Percentage Warmtekrachtkoppeling

14

14

14

14

2024

Percentage Hernieuwbare Energie

11

Percentage Warmtekrachtkoppeling

14

2025

Percentage Hernieuwbare Energie

11

Percentage Warmtekrachtkoppeling

14

2026

Percentage Hernieuwbare Energie

11

Percentage Warmtekrachtkoppeling

14

2027

Percentage Hernieuwbare Energie

11

Percentage Warmtekrachtkoppeling

14

Wallonië

2024

2025

2026

2027

Percentage Hernieuwbare Energie

40,28

43,34

43,13

43,91

2024

Percentage Hernieuwbare Energie

40,28

2025

Percentage Hernieuwbare Energie

43,34

2026

Percentage Hernieuwbare Energie

43,13

2027

Percentage Hernieuwbare Energie

43,91

Brussel

2024

2025

2026

2027

Percentage Hernieuwbare Energie

19,6

20,6

20,6

20,6

2024

Percentage Hernieuwbare Energie

19,6

2025

Percentage Hernieuwbare Energie

20,6

2026

Percentage Hernieuwbare Energie

20,6

2027

Percentage Hernieuwbare Energie

20,6

(% van de afname in Certificaat/MWh = Q)

Meer informatie op de websites van de regulatoren: