Het bedrag van mijn voorschot voor gas wordt bepaald in de periode dat de btw-verlaging van 6% geldt. Blijft dit bedrag dan gelden tot mijn volgende afrekening?

Het bedrag van je voorschot voor gas werd berekend inclusief 6% btw en blijft behouden voor de periode van de tijdelijke btw-verlaging (van augustus tot en met december). Wanneer het btw-tarief terug wordt aangepast naar 21%, zal ook je voorschot verhogen.