Waarom de energiebeleidsovereenkomst loont voor Armacell: gegarandeerde terugverdientijd van 1,5 jaar

In augustus 2019 is Armacell toegetreden tot de Waalse EBO voor Energie en CO2, na de verlenging ervan tot 2023. Bertrand Denoël schat de ROI van de besparingsmaatregelen op ongeveer anderhalf jaar.
Valentine S.
25/02/2020 |

Wat is een EBO?

Industriële ondernemingen met energie-intensieve vestigingen konden toetreden tot een vrijwillige energiebeleidsovereenkomst (EBO) van de Vlaamse overheid.

Het doel van deze EBO: de energie-efficiëntie en het potentieel voor hernieuwbare energie van uw bedrijf verbeteren.

Waarom hebt u de EBO ondertekend?

Dat spoorde met de strategie van Armacell. Wij zijn immers actief in de kringloopeconomie: ons bedrijf doet aan terugwinning van plastic flessen en maakt daarvan structuurschuim dat in verschillende toepassingen gebruikt kan worden, onder meer als bouwmateriaal voor windmolens.

Vanuit die insteek vinden wij het ook normaal om steeds naar energiebesparingen te streven via meer energie-efficiëntie en op die manier onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo hebben we bijna 3.000 zonnepanelen op de daken van onze bedrijfsgebouwen geïnstalleerd. Verder beschikken we over een wkk-centrale waarmee de gebouwen verantwoord verwarmd worden via hergebruik van warm water dat door een nabijgelegen bedrijf wordt aangeleverd.

De EBO, waar onze ENGIE Account Manager het sinds enige tijd over had, was dus een logisch sluitstuk binnen die doelstelling.

Waarom heeft Armacell de stap niet eerder gezet? Wat was anders?

Het was vooral een kwestie van gebrek aan tijd en mankracht. Wij wisten dat er best veel tijd in zou kruipen, maar ook dat het een drijfveer zou zijn voor nog meer maatregelen om ons energieverbruik te verlagen.

De stap is nu gezet, ook al blijven onze eigen middelen beperkt. Daarom hebben wij beslist om een beroep te doen op een extern bedrijf: Delpower, specialist in consultancy en engineering. Op ons verzoek trad Delpower op als gecertificeerd auditeur, heeft het de basisaudit uitgevoerd, het dossier in orde gemaakt en de link tussen ons en de administratie gelegd. Dat was voor ons een hele tijdwinst.

Wat zijn uw doelstellingen in het kader van de EBO?

Ons energieverbruik verminderen en de objectieven voor 2023 halen. Globaal streven wij naar een vermindering van +/- 13% ten opzichte van het referentiejaar (2015). Ondertussen hebben wij een reeks energiebesparende ingrepen geïmplementeerd.

Hebt u ongeveer een idee van de tijd en middelen die Armacell geïnvesteerd heeft voor de instap in de EBO?

Het is uiteraard niet gemakkelijk om de tijd voor zo’n project precies in te schatten, en die tijd zal bij het ene bedrijf langer of korter zijn dan bij het andere. Bij ons hebben de maintenanceverantwoordelijke, de productieverantwoordelijke en ikzelf ongeveer 5 halve dagen met Delpower samengezeten; Delpower heeft op zijn beurt op het dossier gewerkt. Toen dat was afgerond, was er overleg met de verantwoordelijke ambtenaren van het Waalse Gewest en met door het Gewest aangewezen specialisten.

Wat is er zo interessant aan de EBO?

Het interessantste is dat de ingrepen zich vanzelf terugbetalen, eerst via besparingen op de factuur, daarna via een lager energieverbruik. Het eerste jaar moet een zeker budget voor de investeringen worden uitgetrokken, maar zodra de opgestarte projecten afgerond zijn, wordt er winst gemaakt. Met de energiebesparende ingrepen waarvoor wij hebben gekozen hebben wij een gegarandeerde, snelle terugverdientijd van ongeveer anderhalf jaar.

Op welke verdere technische ondersteuning hebben jullie kunnen rekenen?

De uitvoering van de energiebesparende maatregelen hebben wij uitbesteed aan onderaannemers met wie wij al 15 jaar samenwerken.

Hoever staat Armacell nu?

Wij hebben kunnen besparen op verschillende posten, zowel op elektriciteit:

  • 1 transportkostencomponent
  • Bijdrage aan hernieuwbare energie
  • Federale bijdrage

als op aardgas:

  • Federale bijdrage
  • Rechten en accijnzen

In totaal komt de energie die wij verbruiken daarmee minder duur uit.