Hoe zorgt u voor een geslaagde financiering van de energietransitie voor uw bedrijf?

In een tijd dat de wereld een echte energierevolutie doormaakt, zijn sommige bedrijven begonnen aan hun eerste stappen. Maar tegen welke prijs?
Valentine S.
15/10/2018 |

Veel bedrijven vinden het moeilijk om deze transitie te financieren. Gelukkig bestaan er financiële stimulansen zoals privé-investeringen, regionale steun, bonussen, subsidies en belastingaftrek.

We hebben de regionale steun voor u bekeken en de informatie gebundeld in ons nieuw e-book over de financiering van de energietransitie.

Wat de steun aan ondernemingen betreft, zijn er grote verschillen tussen de drie gewesten. Het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streven dezelfde doelstellingen na, maar hun steunprogramma’s kunnen soms heel sterk verschillen.

In Vlaanderen zijn er vier financiële stimulansen:

  • Groenestroomcertificaten voor de productie van hernieuwbare elektriciteit: zonnepanelen, biomassa, biogas en grote windturbines. Eén uitzondering: de installaties met een capaciteit gelijk aan of lager dan 10 kW komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten.
  • Premies van de distributienetwerkbeheerders (Elia en Fluvius, de recente fusie Eandis/Infrax) voor investeringen waardoor het energieverbruik van een niet-residentieel gebouw kan worden verminderd en voor sommige investeringen om de productie van hernieuwbare energie te verhogen. Dergelijke investeringen zijn bijvoorbeeld isolatie, verlichting, zonneboilers, warmtepompen etc.
  • Call Groene Warmte” voor ondernemingen die willen investeren in groene warmte op basis van biomassa (met een capaciteit van meer dan 1 MWth), diepe geothermische energie (met een capaciteit van meer dan 1 MWth), de benutting van restwarmte of de opwekking van biomethaan.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen bedrijven profiteren van steun voor investeringen in producten die het milieu verbeteren.

Het ondersteunt bedrijven in hun projecten voor energiebesparing en productie van hernieuwbare energie, maar deze hulpmiddelen zijn gereserveerd voor specifieke sectoren.
Bepaalde sectorenkunnen ook profiteren van steun voor hun investeringen in duurzame vervoersmiddelen en de verbetering van productieprocessen.

Het spreekt vanzelf dat de investering moet gebeuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) en een link heeft met de professionele activiteit van het bedrijf.

De hoogte van de steun is ondertussen afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De tabellen zijn beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Uw investering moet echter voor een minimumbedrag van € 7.500 zijn.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt ook groenestroomcertificaten aan. De berekening van het aantal toegekende certificaten gebeurt als volgt:

Een installatie met een vermogen van minder dan 5 kWc die in werking is gesteld vanaf 1 februari 2016 krijgt een vermenigvuldigingscoëfficiënt van 1,65, wat een toekenningspercentage van 3 GSC/MWh product geeft.

Overzicht


Uw bedrijf is gevestigd in Wallonië? U vindt hier alle informatie.

Te volgen onderwerpen: “de belastingaftrek voor groene mobiliteit en uw energiebesparende investeringen”. Wil je niet wachten? Download ons e-book nu.