Vijf redenen om van verwarming te veranderen… of juist niet!

Een verwarmingssysteem moet tijdig vervangen worden, maar wanneer juist? We overlopen de 5 voornaamste signalen om uw verwarmingssysteem onder de loep te nemen…
Kristof C.
24/11/2015 |

1. Uw verwarmingsketel vertoont voortdurend pannes

Uw ketel moet steeds vaker worden gerepareerd en de herstellingen worden steeds duurder. Telkens wanneer het einde van de zomer in zicht is, vraagt u zich bovendien af of uw ketel nog wel zal aanslaan. Bij het onderhoud van uw verwarmingssysteem komen ernstige tekortkomingen naar boven, bijvoorbeeld een zwaar beschadigd verwarmingselement. In dat geval is het hoog tijd om aan vervanging te denken.

Een ketel geeft maar zelden de geest vanwege een fabricagefout. Een verkeerd gebruik is veel vaker de schuldige. Mogelijke oorzaken? Een te koude watercirculatie die thermische schokken veroorzaakt in het verwarmingselement, ernstige vervuiling van de circulatiepomp, en zelfs een tekortkoming in het distributiecircuit die tot problemen in de watervoorziening leiden, enz. Alvorens de ketel te vervangen, moet u daarom eerst de integriteit en toestand van de andere elementen in het verwarmingssysteem controleren. Dit om te voorkomen dat de nieuwe ketel hetzelfde lot ondergaat.

Wilt u uw ketel vervangen, controleer dan eerst de overige elementen van het verwarmingssysteem.

Als zij niet goed werken, is het mogelijk dat ook een nieuwe ketel niet goed zal functioneren.

2. Het verwarmingssysteem is niet aangepast aan de warmtebehoefte van uw bedrijf

Een verwarmingssysteem moet aan de behoeften van het bedrijf voldoen, maar een bedrijf evolueert in de tijd. Hetzelfde geldt helaas niet altijd voor het verwarmingssysteem…

Dus als u uw personeel bewust hebt gemaakt van het belang van energiebesparingen, als u steeds meer toestellen bezit die warmte afgeven (computers, schermen, enz.) of als u uw gebouw volledig hebt geïsoleerd, dan moet u zichzelf de vraag stellen of uw ketel nog wel voldoet aan uw behoeften.

Vandaag de dag is een van de grootste problemen van het bedrijfsleven de overdimensionering van het verwarmingssysteem, en dit zowel wat betreft de productie als de distributie. Bovendien is het mogelijk dat een installateur zich bij de vervanging van een ketel – uit veiligheid of uit gemak – baseert op de oude installatie. Ook gaat hij voor de raming van de behoeften vaak uit van het te verwarmen volume in plaats van het warmteverlies in het gebouw. En dat terwijl u met een kleinere ketel soms veel geld zou kunnen besparen, met een relatief korte terugverdientijd.

Veel bedrijven hebben een verwarmingssysteem dat niet op hun omvang en activiteiten is afgestemd.

Vaak is het systeem overgedimensioneerd.

3. Uw personeel heeft het koud

Uw verwarmingsketel doet het nog maar toch hebben uw werknemers en klanten het niet altijd comfortabel. In een dergelijke situatie moet u allereerst de bron van het ongemak opsporen. Meestal moet u hierbij in drie richtingen zoeken:
Een verkeerde regeling: gebrek aan thermostaatkranen (in de ene ruimte is het te heet, in de andere is het ijskoud) en externe sondes, verkeerde verwarmingscurve, enz.
Een slechte distributie: zijn uw radiatoren ontlucht? Is er voldoende druk in de leidingen? Is uw circulatie in evenwicht?
Een te laag vermogen van de ketel of een lager rendement.

Een comfortprobleem regelt u dus niet per definitie met een krachtigere ketel. Die investering zou niet alleen totaal onnodig kunnen blijken, maar ook rampzalig, als ze weer tot andere problemen zou leiden. Als het rendement van uw ketel echter onder de 75% daalt en niet langer het distributiesysteem kan voeden, dan moet u dringend aan de plaatsing van een nieuw verwarmingssysteem beginnen te denken.

Laat uw medewerkers en klanten niet in de kou staan. Een gebrekkig comfort zou u wel eens duur kunnen komen te staan…

 4. U wenst te investeren in duurzame energiebronnen

Uw ketel is meer dan 15 jaar oud, hij werkt nog goed en voldoet aan uw behoeften. Het enige probleem is dat het een klassiek, energierovend en milieuonvriendelijk model is. Uw bedrijf zou graag energie-efficiënter willen worden. In dat geval kunt u in duurzame energiebronnen en nieuwe technologieën zoals een warmtepomp investeren.

5. Uw ketel verslindt te veel energie

Ook dat is een goede reden om van verwarmingssysteem te veranderen.