Syndicus Van Wynsberghe: ‘Appartementsbewoners in Brugge besparen 200 à 300 euro op hun verwarming’

U bent syndicus en u wilt weten of de verwarmingsketel in de gebouwen die u beheert nog wel rendabel is? Wij spraken met Jan Van Wynsberghe, syndicus van meer dan 60 gebouwen.
Kristof C.
10/12/2015 |

Kantoor Van Wynsberghe beheert als professionele syndicus de gemene delen van meer dan 60 gebouwen in en rond Brugge. Voor verschillende van die gebouwen liet de syndicus begin 2015 een audit van de centrale verwarmingsinstallatie uitvoeren, zoals wettelijk verplicht in voor installaties van meer dan 100 kW.

Jan Van Wynsberghe, zaakvoerder van het syndicuskantoor, liet tien gebouwen controleren – allemaal appartementsgebouwen in mede-eigendom. ‘De voornaamste reden is dat de eigenaars, die wij dus vertegenwoordigen, hier wettelijk toe verplicht zijn’, vertelt Jan Van Wynsberghe. ‘Maar die wettelijke verplichting is niet de enige reden. Omdat de installaties waarover het gaat al een zekere ouderdom hadden – gemiddeld tussen de 20 en 30 jaar oud – verwachtte ik wel dat er waardevol advies uit zou voortkomen. Aanbevelingen op het vlak van energiebesparing en ook wat betreft de veiligheid van de stookplaatsen.

Twee van de tien verwarmingsketels die Van Wynsberghe in de audit liet opnemen, werkten op stookolie, de acht andere gebouwen hadden gasverwarming. Van Wynsberghe: ‘Telkens ging het hier om verwarmingsketels met een vermogen van meer dan 100 kW. Ik schat dat elke installatie per jaar zo’n 500 tot 1 000 MWh verbruikt.’

De audit is belangrijk vanuit wettelijk standpunt maar geeft ook heel waardevol advies rond verbruik en energiebesparingen.”

Syndicus begeleidt mede-eigenaars bij energiebesparende maatregelen

Van een sy ndicus wordt verwacht dat hij zelf maatregelen voorstelt om het gebouw in een goede staat te behouden. Toch betrok Van Wynsberghe de mede-eigenaars ook bij de uitvoering van de verwarmingsaudit. ‘Inderdaad: ik bracht dit ter sprake op de algemene vergadering. De laatste jaren merk ik immers dat energie-efficiëntie de mensen steeds meer bezighoudt. Dat komt natuurlijk door de almaar stijgende gas- en brandstofprijzen. Iedereen wil tegenwoordig besparen op zijn energiekosten. Op de algemene vergadering kwam ook naar voren dat de bewoners belang hechten aan de veiligheid van de stookplaatsen.’

Extra service

Omdat Van Wynsberghe al meer dan twintig jaar klant is bij ENGIE, polste hij eerst daar om de verwarmingsaudit uit te voeren. ‘Wat ons vooral over de streep trok, was de extra service die ENGIE biedt bovenop de verplichte audit. Bij de verplichte audit krijg je een attest waardoor je in orde bent met de regelgeving. De meerwaarde van is dat de bezoekende experts daarbovenop een gedetailleerd rapport afleveren met concrete aanbevelingen om de prestaties van de verwarmingsketel te verbeteren en zo energie te besparen.’

“De expert levert een gedetailleerd rapport met concrete aanbevelingen om de prestaties van de verwarmingsketel te verbeteren.”

Concrete aanbevelingen en besparingsmogelijkheden

Wat was nu het resultaat van die audits? ‘De twee ketels op stookolie bleken door hun ouderdom niet meer in goede staat (één ervan was zelfs meer dan 40 jaar oud). Daarnaast was er ook nog één ketel op gas die vervangen moest worden. Met die vervangingen is de installateur nu volop bezig, zodat we alles klaar hebben vóór de herfst. De nieuwe ketels zullen net als de bestaande werken op aardgas, zodat we niet meer afhankelijk zijn van de leveringen van stookolie.’

De audit gaf ook nog aan dat er serieuze tekortkomingen waren op het gebied van de veiligheid. ‘Bij enkele ketels was de verluchting niet in orde en was de toegangsdeur niet brandwerend. Ook dat zullen we in orde laten maken bij de bestaande ketels.’ Verder bleek nog uit de audit dat de leidingen en afsluiters zo veel mogelijk geïsoleerd moesten worden en dat er thermostatische kranen geïnstalleerd konden worden.

Van Wynsberghe vond vooral de concrete details in het auditverslag nuttig. ‘Heel handig is dat dit verslag ook aangeeft hoe groot de mogelijke besparing is, in kWh of in euro, en wat het kost om die te realiseren.’

Zullen de bewoners het merken, eens de werken voltooid zijn? ‘Omdat de werken nog bezig zijn, kan ik nog niets zeggen over de effectief gerealiseerde besparingen, maar op basis van de aanbevelingen in het auditverslag gaan we uit van 200 tot 300 euro per jaar per bewoner. Dat is toch mooi meegenomen.’