Een alternatief voor het vaste energiecontract voor uw bedrijf?

Bij de aankoop van aardgas en elektriciteit in uw bedrijf kunt u dankzij het Click-contract uw prijs vastleggen in functie van de marktontwikkelingen.
Damien G.
24/03/2017 |

Welke voordelen heeft het Click-contract voor uw bedrijf?

De keuze van een vaste prijs kan de veiligste optie zijn om uw budget te beveiligen. De klassieke geïndexeerde formule beperkt het risico dat u uw energie op een ongunstig moment aankoopt, zonder dat u de marktontwikkelingen op de voet hoeft te volgen. Gezien de steeds grotere schommelingen van de elektriciteits- en aardgasprijzen, kunnen die opties echter een valstrik zijn voor bedrijven.

Misschien is het Click-contract dan wel een mooi alternatief. Dankzij dat contract kunt u actief deelnemen aan de bepaling van de energieprijs die uw bedrijf betaalt en de kansen benutten die de markt biedt.

Hoe werkt een ‘Click’-contract?

Uw jaarlijkse aardgas- of elektriciteitsverbruik is bijvoorbeeld onderverdeeld in 4 schijven. Voor elke schijf moet u een prijs bepalen op basis van de transparante slotkoers die op de Belgische aandelenmarkt voor energie, ICE-Endex, wordt gepubliceerd. Elk van die keuzes wordt gesymboliseerd door 1 klik. Uw 4 klikken moeten worden uitgevoerd tussen de ondertekening van het contract en het begin van de leveringsperiode, een periode die de ‘dekkingshorizon’ wordt genoemd. De gemiddelde prijs van uw 4 klikken bepaalt de uiteindelijke prijs van uw energie.

2 sleutelelementen om uw Click-contract goed te beheren

  1. Uw klikstrategie bepalen

Het efficiënte beheer van een Click-contract vereist een aantal vaardigheden. In de allereerste plaats moet u voor een optimaal beheer van de risico’s die met de prijsevoluties gepaard gaan uw klikstrategie bepalen.

Enerzijds raden wij u aan om uw verschillende klikken op voorhand te plannen door na te denken over de manier waarop de markt evolueert. Naargelang u vaststelt dat de prijzen een dalende of een stijgende tendens vertonen, moet u uw klikken respectievelijk eerder aan het begin of op het einde van de klikperiode concentreren. Indien u uitgaat van een relatief stabiele ontwikkeling, dan moet u ze gelijkvormig over de tijd spreiden.

Anderzijds moet u, net als voor elke goede financiële strategie, idealiter maximale en minimale doelprijzen bepalen die u voor elke klik aanvaardt.

  1. De evolutie van de markt volgen

Daarnaast is het vooral van essentieel belang dat uw bedrijf intern over de vereiste competenties beschikt om de geboden kansen te herkennen en vooral om de ontwikkelingen op de energiemarkten van nabij te volgen.

ENGIE stelt u hiervoor analyses van de evolutie van de energiemarkten ter beschikking met een synthese van de markante feiten die werden vastgesteld en van hun invloed op de energieprijzen. Bovendien kan een online “alerting”-service u eveneens, per e-mail of per sms, proactief meldingen sturen van de noteringen van de dag die op de Belgische aandelenmarkt voor energie, ICE-Endex, worden gepubliceerd.

Wenst u bijkomende informatie over de interessante mogelijkheden die het Click-contract uw bedrijf kan bieden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.