Hoe optimaliseert u de energieaankopen voor uw bedrijf?

De elektriciteitsprijs is zeer volatiel geworden en verwacht wordt dat er hierin de komende jaren geen verandering zal komen. Gelukkig bestaan er oplossingen om de risico’s te beperken bij het sluiten van een elektriciteitscontract voor uw bedrijf.
Damien G.
16/09/2016 |

De prijsvorming op deze markt hangt af van parameters zoals vraag en aanbod en in zekere mate speculatie. Een ander belangrijk en specifiek element dat een impact heeft op deze markt is het balanceringssysteem. 

Vraag en aanbod

Elektriciteitsnetten moeten voortdurend in evenwicht zijn. Aangezien de opslagmogelijkheden van elektriciteit beperkt zijn, moet de hoeveelheid geproduceerde stroom altijd overeenstemmen met de verbruikte hoeveelheid.

De elektriciteitsprijzen zijn afhankelijk van dit evenwicht tussen vraag en aanbod en zijn onderworpen aan een sterke volatiliteit in functie van de ramingen van de markten voor een bepaalde periode. De factoren die dit evenwicht en bijgevolg de prijzen beïnvloeden, zijn talrijk en kunnen bruusk variëren: de sluiting van een elektriciteitscentrale, de weersomstandigheden, de afwezigheid van wind en zon die de productie van hernieuwbare energie negatief beïnvloeden, de prijzen van brandstoffen, politieke, technische, economische of ecologische instabiliteit…

Het is bijgevolg uiterst moeilijk om de evolutie van de energiemarkt voor de komende jaren te voorzien. Experts zijn het wel eens over één ding: de energieprijzen zullen erg volatiel blijven (prijspieken afgewisseld met spectaculaire terugvallen).

Termijnmarkt

Zoals de naam aangeeft, kan op de termijnmarkt elektriciteit gekocht worden tegen een vandaag onderhandelde prijs, maar voor levering de komende weken, maanden, kwartalen of jaren. Uw aankoopprijs ligt duidelijk vast en uw leverancier kent exact de hoeveelheid energie die hij moet voorzien voor u. Een termijnaankoop is niet noodzakelijk het goedkoopst, maar wel het veiligst omdat hij u behoedt voor de volatiliteit van de koersen en u beschermt tegen eventuele toekomstige prijsstijgingen. In België worden de elektriciteitsprijzen van de termijnmarkt bepaald op basis van de ICE Endex.

Spotmarkt

Het is ook mogelijk om elektriciteit aan te kopen op de spotmarkt (Day Ahead markt). De spotproducten worden op een bepaalde dag gekocht en zijn de dag nadien leverbaar. Bij het slot van de spotmarkt moet u dus voldoende elektriciteit gekocht hebben om uw behoeften van de volgende dag te dekken. In geval van overproductie of geringe vraag, is het mogelijk dat de prijzen van spotproducten lager zijn dan die op de termijnmarkt. Als de vraag daarentegen groot is, dan kunnen de spotprijzen de hoogte in schieten.

Bestudeer uw energiebehoeften en pas uw strategie aan uw profiel aan.

Om de kosten te beheersen is het essentieel dat u een optimale energiestrategie uittekent en dat u een goed beeld hebt van de energiebehoeften van uw onderneming.

Evalueer de risico’s u die u bereid bent te nemen en volg de evolutie van de markten via onze gratis newsletter Energy Market News.  Elke week ontrafelen wij voor u de markten en bieden wij u samenvattende analyses en advies om u te helpen uw energiekosten te optimaliseren.

Scrhrijf u in op Energy Market News.