Energiemarkten in de eerste helft van 2024: trends, schommelingen en vooruitzichten

Nu we halverwege 2024 zijn, kijken we in dit artikel naar de belangrijkste ontwikkelingen en trends die de energiemarkten in de eerste helft van het jaar hebben beïnvloed. De markten waren redelijk turbulent, vooral als gevolg van bredere economische en geopolitieke onzekerheden. Toch was de volatiliteit lager dan in 2022 en 2023.
Damien G.
21/06/2024 |

Economische context op wereldvlak

Europees economisch landschap

De eerste helft van 2024 liet een gemengd economisch beeld zien voor Europa. Duitsland, vaak beschouwd als de economische motor van de Europese Unie, staat voor grote uitdagingen. De industriële productie is gedaald, wat zorgen baart over de algemene economische gezondheid van het oude continent. De laatste maanden zijn er echter tekenen van herstel, met verbeteringen in de Duitse industriële productie die een sprankje hoop bieden. Voorzichtigheid blijft echter geboden, want het algehele economische herstel is nog broos. 

Economische prestaties VS

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan hebben de Verenigde Staten ook een tumultueuze economische periode doorgemaakt. In februari werden de groeivoorspellingen naar beneden bijgesteld, waardoor bezorgdheid ontstond over de robuustheid van het economische herstel. De aanhoudende inflatie bemoeilijkt de economische vooruitzichten. 

Maatregelen van de Europese Centrale Bank

Begin juni nam de Europese Centrale Bank (ECB) een belangrijke stap door haar voornaamste rentetarief in de eurozone te verlagen tot 3,75%, de eerste verlaging sinds enkele jaren. Deze renteverlaging is bedoeld om de economische activiteit te stimuleren en het vertrouwen te herstellen op de Europese markten, waar de inflatie onder controle lijkt te zijn.  

Energiemarkten

Aardgas

De aardgasmarkt schommelde sterk in de eerste helft van 2024. In het eerste kwartaal daalden de prijzen met 25% dankzij comfortabele fundamentals: een zachte winter, een gematigde vraag en grote voorraden, in combinatie met voldoende aanbod.  


 

In het tweede kwartaal ontvouwde zich een ander scenario. De prijzen schommelden in reactie op verstoringen van de aanvoer en geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, evenals Russische aanvallen op de energie-infrastructuur in Oekraïne. Aanvallen door de Houthi's in de Rode Zee dwongen LNG-tankers ook om alternatieve en langere routes te zoeken, wat ook een impact had op de prijzen.  
Andere gebeurtenissen, zoals de bezorgdheid over de mogelijke stopzetting van de resterende leveringen van Russisch gas en een scherpe daling van de Noorse leveringen door een panne in een gasverwerkingsfabriek, hebben ook bijgedragen tot aanzienlijke prijsstijgingen. De markt blijft nerveus.  
  
Ondanks het huidige lage vraagniveau, een voldoende aanbod van LNG en hoge voorraden, blijft de markt afwachtend. 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen in Europa waren in de eerste helft van het jaar bijzonder volatiel. Ze volgden de schommelingen in de brandstofkosten, vooral na de bezorgdheid over de gasbevoorrading, en in de prijs van de CO2-uitstoot. 


 

De recordproductie van hernieuwbare energie leidde tot volatiele spotmarkten, met meermaals negatieve prijzen.   
In mei kwam er een opwaartse trend in de kalenderprijzen (vooral voor CAL 25). Hoewel de markt fundamenteel gezond is, houdt hij alle risicofactoren die het aanbod bedreigen en het evenwicht kunnen verstoren, nauwlettend in de gaten.

Oliemarkt

De olieprijzen schommelden ook aanzienlijk tijdens de eerste helft van 2024. Geopolitieke spanningen, veranderende vraagvoorspellingen en beslissingen over productievermindering door OPEC+ speelden een cruciale rol in deze volatiliteit.  


 

Vanaf april leidde de afname van de spanningen in het Midden-Oosten, met name tussen Israël en Iran, tot een vermindering van de geopolitieke risicopremie en hielp dit de markt te stabiliseren.  

Deze periode van relatieve rust heeft geresulteerd in een evenwichtige oliemarkt, hoewel waakzaamheid nog steeds geboden is omdat plotse geopolitieke veranderingen altijd mogelijk zijn.  
De markt zal de komende maanden waarschijnlijk relatief krap blijven, met productieverlagingen van OPEC+ en een sterke groei van de wereldwijde vraag in de tweede helft van 2024, onder meer door de verwachte toename van reizen en toerisme. 

CO2-emissiemarkt

De CO2-emissiemarkt zag in de eerste helft van het jaar duidelijke prijsbewegingen. Half februari daalden de prijzen tot 50 €/ton door de zwakke industriële activiteit en het lage energieverbruik.  
Eind mei waren de prijzen echter weer gestegen tot 70 €/ton. 

De sterke koppeling tussen gasprijzen en CO2-uitstoot droeg bij aan de volatiliteit, waarbij speculanten ook de marktdynamiek beïnvloedden. 

Belangrijkste punten voor de eerste helft van 2024:

  • Economische en marktschommelingen: positieve tekenen van herstel in Europa, de inflatie lijkt onder controle en de ECB kondigt renteverlagingen aan, maar voorzichtigheid blijft geboden. 
  • Geopolitieke gebeurtenissen: aanhoudende geopolitieke spanningen hebben de marktdynamiek sterk beïnvloed en dragen bij aan de volatiliteit. 
  • Fundamentals energiemarkt: de fundamentals van de energiemarkt zijn over het algemeen gezond, met een goed evenwicht tussen vraag en aanbod. Maar de markten lijken in een afwachtende en nerveuze houding te verkeren. 

Terwijl we ons een weg blijven banen door de complexiteit van de wereldwijde energiemarkten, is het belangrijker dan ooit om op de hoogte te blijven. Als u de laatste ontwikkelingen wilt volgen en inzicht wilt krijgen in de energiemarkten voor de tweede helft van 2024, schrijf u dan in voor onze newsletter Energy Market News.