De spaarbekkencentrale in Coo: onmisbaar in de energietransitie van België

De centrale van Coo vervult al meer dan 50 jaar (1972) een centrale rol in onze energiemix. Ze vormt een essentiële schakel om het evenwicht op het elektriciteitsnet te garanderen door elektriciteit uit waterkracht te injecteren op momenten dat er een elektriciteitstekort is of door overtollige elektriciteit op het net te absorberen op momenten dat er te veel elektriciteit is.
Niels Villers
06/05/2024 |

Hoe werkt de spaarbekkencentrale in Coo?

Elektriciteitsproductie door middel van waterkracht

Tijdens pieken in de vraag stroomt het water van het bovenbekken via ondergrondse buizen 250 meter naar beneden richting het benedenbekken. In de machinezaal doet het wegstromende water een turbine draaien die op haar beurt een alternator aandrijft. De alternator zet de mechanische energie van de turbine om in elektriciteit. Op vol vermogen levert de centrale van Coo een capaciteit van 1080 MW gedurende bijna 6 uur: het equivalent van een kerncentrale. 

Leuk weetje: het debiet van het water kan 10 olympische zwembaden per minuut vullen!  

Energieopslag: de grootste batterij van België

Omgekeerd kan de centrale in Coo ook energie opslaan. In periodes met weinig vraag naar elektriciteit worden dezelfde turbines gebruikt om water van het benedenbekken naar het bovenbekken te pompen. Zo wordt het energiepotentieel van het water opgeslagen. 

Het globale rendement van de centrale bedraagt 75%. Dat betekent dat drie vierde van de energie die opgeslagen wordt op een later tijdsstip opnieuw aan het net kan worden teruggegeven. 

ENGIE STRATEGY FLEXIBILITY NL

Het belang van energieopslag en flexibiliteit in de energietransitie

Energieopslag en flexibiliteit zijn essentieel voor de energietransitie omdat ze de balans tussen vraag en aanbod in het elektriciteitsnetwerk ondersteunen. Met de toename van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie, die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, is het cruciaal om overtollige energie op te slaan en beschikbaar te hebben op momenten met lage productie. 
 
Tegelijkertijd doet de toenemende elektrificatie (elektrische wagens, warmtepompen, boilers, ...) de vraag naar elektriciteit stijgen. En zijn flexibele opslagoplossingen om pieken in de vraag te kunnen opvangen en de stabiliteit van het netwerk te garanderen nog belangrijker. 

De centrale in Coo kan binnen de twee minuten opgestart worden om elektriciteit te injecteren of overtollige elektriciteit op het net te absorberen en dat op een duurzame manier. 

Extra opslagcapaciteit en vermogen tegen 2025

Als grootste producent van groene energie in België koestert ENGIE grote plannen om milieuvriendelijke energie te produceren, onder andere met waterkracht. Op 15 april 2021 begonnen de werken om de opslagcapaciteit van de centrale van Coo te vergroten. Zo zal het vermogen van de centrale stijgen van 1.080 MW tot 1.159 MW, het equivalent van 26 windmolens van 3 MW.  

Wat de opslag betreft, zal het volume toenemen van 6.000 MWh tot 6.450 MWh. Dat is 450 MWh meer en meteen het equivalent van de opslagcapaciteit van 31.000 thuisbatterijen. 

Deze investering van om en bij de 67 miljoen euro luidt een nieuwe stap in de energietransitie van het land in en bevestigt het engagement van ENGIE om steeds meer toe te werken naar een meer koolstofneutrale wereld. 
 
Geïnteresseerd om – net zoals in Coo – energie zelf op te wekken op uw bedrijfssite en energie op te slaan? Ontdek onze oplossingen voor bedrijven om hun CO2-uitstoot en energiefactuur te verlagen
 
Een koolstofarme toekomst bouwen, dat doen we samen!