Waarom aardgas opslaan?

Sites voor aardgasopslag spelen een strategische rol binnen het gassysteem. Hun beschikbaarheid of vulniveaus kunnen aanbod en vraag beïnvloeden en bijgevolg een weerslag hebben op de prijs die uw onderneming voor aardgas betaalt.
Damien G.
12/06/2017 |

De (ondergrondse) opslag van aardgas is een onmisbaar instrument voor het handhaven van de nodige flexibiliteit en bevoorradingszekerheid binnen het gassysteem. Aardgasopslag laat toe om verbruiksschommelingen op te vangen, of die nu seizoensgebonden zijn of verband houden met flexibiliteitsbehoeften op korte termijn tijdens verbruikspieken die op bepaalde ogenblikken van de dag kunnen voorkomen. Voorts draagt hij bij tot een verzekerde energievoorziening wanneer de gebruikelijke aardgasbevoorradingsbronnen tijdelijk ontoereikend of onbeschikbaar zijn.

Hoe wordt aardgas opgeslagen?

Tijdens de zomer wordt het lagere aardgasverbruik aangegrepen om de opslagsites te vullen (in het vakjargon spreekt men van injectie).  Tijdens de winter wordt het opgeslagen gas dan weer gebruikt om het hogere verbruik te kunnen opvangen (men spreekt dan van afname).

Het aardgas wordt eerst gecomprimeerd en kan vervolgens worden opgeslagen in ondergrondse reservoirs op een diepte van verschillende honderden meters. Er worden drie soorten van ondergrondse opslagruimtes gebruikt :

  • Poreus gesteente dat van nature verzadigd is met water: men spreekt in dit geval van opslag in watervoerende lagen”;
  • Oude gasvelden die niet langer worden geëxploiteerd: in dit geval spreekt men van opslag in “uitgeputte velden”
  • Holten die in zoutlagen zijn uitgegraven: hier spreekt men van opslag in “zoutkoepels”

In “watervoerende lagen” of “uitgeputte velden” kunnen aanzienlijke gasvolumes (tussen 200 en
1 500 miljoen m³) worden opgeslagen, maar de injectie- en afnamecycli zijn vrij lang. Het duurt immers 4 tot 6 maanden om ze te vullen en 3 tot 4 maanden om ze te ledigen.

In zoutkoepels kunnen weliswaar minder grote volumes (50 miljoen m³) worden opgeslagen, maar de injectie- en afnamecycli zijn daarentegen veel korter (15 tot 30 dagen).

Als leidinggevende speler op de aardgasmarkt is ENGIE, samen met haar dochteronderneming Storengy, de grootste Europese exploitant van gasopslaginstallaties met een capaciteit van meer dan 12,2 miljard m³.

In België beschikken we over een opslaginstallatie in Loenhout (watervoerende lagen) die door Fluxys wordt beheerd.

Gasopslag stemt aanbod en vraag op elkaar af

Het eerste wezenlijke voordeel van aardgasopslag is dat hiermee vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Het aardgasverbruik kent sterke schommelingen naargelang van het uur, de dag en het seizoen. Ondergrondse opslag zorgt het hele jaar door voor een betrouwbare en ononderbroken gastoevoer en draagt in hoge mate bij tot het opvangen van winterse verbruikspieken.

Omdat ze dicht bij de verbruiksplaatsen liggen, garanderen de opslaginstallaties bovendien de bevoorradingszekerheid en vermijden ze afkoppelingen of wachttijden wanneer het aardgas via pijpleidingen of gastankers moet worden aangevoerd. Ook laten ze toe om een tijdelijke onbeschikbaarheid van een bevoorradingsbron op te vangen, waardoor de niet onaanzienlijke economische en sociale gevolgen van een eventuele bevoorradingsonderbreking achterwege blijven.

Voorts moet worden aangestipt dat de ontwikkeling van de aardgasmarkt geleid heeft tot een ingrijpende evolutie in de behoeften van de betrokken marktspelers. Omdat gasopslaginstallaties de mogelijkheid bieden om snel in te spelen op verbruikspieken, zijn ze tot een essentieel flexibiliteitsinstrument uitgegroeid. Ze bieden alle marktspelers meer reactiviteit en arbitragemogelijkheden.

Weerslag op de aardgasprijs

Deze installaties voor aardgasopslag spelen bijgevolg een strategische rol op de energiemarkt. Hun beschikbaarheid of hun vulniveaus kunnen, naargelang van het seizoen, vraag en aanbod beïnvloeden en bijgevolg een weerslag hebben op de prijs die uw onderneming voor aardgas betaalt.

Dat is ook de reden waarom wij deze parameters van nabij opvolgen in onze wekelijkse marktanalyses, zoals overigens alle andere factoren die de prijsvorming bepalen.

Op die manier beschikt u over alle nuttige kennis om uw energieaankoop te optimaliseren.

Wilt u ook de factoren nauwer opvolgen die de prijs van uw energie bepalen?