Elektrische voertuigen en laadpalen: welke fiscale voordelen voor uw bedrijf?

Steeds meer bedrijven kiezen voor een elektrisch voertuigenpark. Zo verlagen ze hun CO2-uitstoot en profiteren ze van talrijke financiële voordelen. Lees ons overzicht in dit artikel.
Hélène D.
22/03/2023 |

Vanaf 2035 is het in Europa verboden om nog nieuwe wagens met een verbrandingsmotor te verkopen. Dat lijkt nog veraf, maar veel bedrijven anticiperen nu al op die toekomst. Daar hebben ze ook goede redenen voor, in de eerste plaats om het milieu een dienst te bewijzen. Tegelijk levert overschakelen op elektrische mobiliteit hen financiële voordelen op. Elektrische voertuigen worden immers steeds betaalbaarder, onder andere dankzij een gunstige fiscaliteit. Ontdek in dit artikel op welke financiële voordelen uw bedrijf aanspraak kan maken als het kiest voor groene mobiliteit.

Wat zegt de reglementering?

België wil in 2026 alleen nog bedrijfswagens die koolstofneutraal zijn. De federale regering heeft beslist om geleidelijk bepaalde voordelen af te schaffen. Van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024 geldt er nog een fiscale aftrekbaarheid van 150%. 

Vanaf 2026 is het dus gedaan met het fiscale gunstregime voor nieuwe diesel- en benzinevoertuigen en ook de aftrek voor de verplaatsingskosten van werknemers verdwijnt.

De regering nam tegelijkertijd ook maatregelen om particulieren en bedrijven aan te sporen om voor groene mobiliteit te kiezen. Zo wil België bijdragen aan de Europese doelstellingen van het project “Fit for 55”. Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie immers met minstens 55% dalen in vergelijking met 1990.

Voordelige fiscaliteit voor de elektrificatie van uw wagenpark

Bent u van plan om nieuwe voertuigen aan te kopen of gaat uw voorkeur uit naar leasing? Eigenlijk maakt dat niet uit. In beide gevallen geniet u talrijke fiscale voordelen als u omschakelt naar elektrisch rijden, zowel voor de installatie van laadpalen als voor de vervanging van uw huidige voertuigen door elektrische exemplaren.

Fiscale voordelen voor de installatie van laadpalen

Voor de installatie van laadpalen op uw parking geldt een aftrekpercentage van 150%. U moet wel enkele voorwaarden naleven. Zo moet het gaan om nieuwe laadpalen die voor het publiek toegankelijk zijn tijdens de openings- en/of sluitingsuren van uw bedrijf. Het moeten ook slimme laadpalen zijn, met een beheersysteem dat inlichtingen verschaft over de laadtijd en het laadvermogen.

Een mooie kans dus om voordeliger op elektrisch rijden over te schakelen. En er is nog meer: als uw elektrische installatie moet worden aangepast om laden mogelijk te maken, dan zijn ook die werken fiscaal aftrekbaar.

Fiscale voordelen voor uw elektrische wagens

Hoewel personenwagens op fossiele brandstof de fiscale aftrek blijven genieten zolang ze in roulatie zijn, komt er een grote fiscale verandering. 
Bestelt u vanaf 1 januari 2023 een plug-inhybride, dan blijft de huidige regeling van kracht, behalve voor de fossiele brandstof. Daar wordt de aftekbaarheid beperkt tot 50%

Voor plug-inhybrides en wagens op fossiele brandstof besteld vanaf 1 juli 2023 zullen de fiscale voordelen geleidelijk dalen: 75% in 2025, 50% in 2026 en 0% in 2028. 
Want ook uw werknemers profiteren van de omschakeling op elektrische mobiliteit via het systeem van het “voordeel van alle aard” of VVA. Dat voordeel, waarop ze belastingen moeten betalen, wordt berekend op basis van de leeftijd, cataloguswaarde en CO2-uitstoot van voertuigen en ligt dus flink lager voor elektrische voertuigen. En dan is er nog de verkeersbelasting:  100% elektrische wagens worden in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting (geldt ook voor de BIV). In Wallonië en Brussel betaalt u het minimum van 83,95 euro per jaar. 

Uiteraard kunt u al deze financiële voordelen combineren met de premies die de gewesten of gemeenten vaak toekennen. U verneemt er meer over op hun websites. 
 

De inhoud van deze informatie dateert van maart 2023 en is aan veranderingen onderhevig. Alles werd in het werk gesteld om de inhoud zo nauwkeurig en correct mogelijk te maken. Fouten of weglatingen kunnen echter niet worden uitgesloten