Slim de baan op: hoe doet uw personeel het?

Niet alleen onze steden worden slimmer: ook wij worden met zijn allen slimmer als het gaat om mobiliteit. Ook bedrijven kunnen niet anders dan hun personeel op een andere manier laten omgaan met mobiliteit.
Isabelle V.
17/09/2019 |

We hebben trouwens bitter weinig keuze, want de uitdagingen die op ons afkomen zijn niet te onderschatten.

Uitdaging 1: We zijn samen onderweg …

Ons land is een van de meest verstedelijkte gebieden ter wereld. Men verwacht dat het aantal inwoners in onze steden nog tot 30% zou kunnen toenemen. Dat zet de stedelijke mobiliteit nog meer onder druk. Volgens het Federaal Planbureau zal tegen 2030 ook de vraag naar personenvervoer nog met 11% toenemen. Als het beleid niet wijzigt, en als wij ons gedrag niet wijzigen, blijft de wagen voor 82% van het aantal kilometers dat we afleggen het dominante vervoersmiddel.

Uitdaging 2: De pakjeseconomie

Hetzelfde geldt voor het goederentransport. Volgens het Federaal Planbureau zal het aantal tonkilometers met 44% stijgen tegen 2030. 70% van al het goederentransport blijft gebeuren door vracht- en bestelwagens. De files worden niet alleen langer, ze staan er ook steeds vaker buiten de spitsuren. De verzadiging van de snelwegen heeft ook zijn invloed op de secundaire wegen, die stilaan ook dichtslibben. Dat heeft een enorme economische impact.

Uitdaging 3: Het stikt hier … van de auto’s!

Dat toenemende verkeer zorgt uiteraard ook voor meer luchtvervuiling. In Vlaanderen is er een probleem met de hoge concentraties fijn stof, ozon en stikstof en zwaveldioxide. In Brussel is er te veel uitstoot van roet. Alleen in Wallonië worden de normen niet overschreden. Ook het aantal verkeersslachtoffers blijft te hoog. Meer dan 100 per dag. Vooral fietsers en voetgangers zijn erg kwetsbaar.

Welke oplossing kiest u?

Maar gelukkig leven we in nieuwe, slimme, digitale tijden. Technologie speelt een grote rol in het ontwarren van onze mobiliteitsknoop. Zelfrijdende voertuigen, slimme diensten, apps die ons de weg wijzen, sensoren die alles in de gaten houden, camera’s, drones, … Al deze digitale middelen leveren een schat aan data op die gebruikt kunnen worden om onze mobiliteit het nieuwe tijdperk binnen te loodsen. Met als ultieme doel: gaan voor multimodaliteit. Dus alle vervoersmiddelen bundelen tot één slimme service die u assisteert om zo snel, goedkoop en milieuvriendelijk mogelijk op uw bestemming te geraken.

Artificiële intelligentie wordt het codewoord bij slimme mobiliteit. Zelfrijdende voertuigen bijvoorbeeld: ze elimineren het risico op menselijk falen en zorgen ervoor dat verkeersstromen efficiënter verlopen. Heel wat steden gaan al voor slimme toepassingen, zoals slimme verkeerslichten of slimme straatverlichting. En hoewel we er nog niet helemaal zijn vandaag, worden we toch met zijn allen elke dag een beetje slimmer. Enkele voorbeelden van wat er vandaag al mogelijk is.

Slim reizen met de Smart Mobility Planner

Een echte primeur voor België is het, deze real-time routeplanner. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is een feit: de verschillende transportmaatschappijen van De Lijn, de MIVB, de TEC en de NMBS hebben de krachten gebundeld en bieden u één enkele webomgeving om uw reis te plannen. Hij is momenteel nog in testfase, maar  hou hem in de gaten, u gaat er veel aan hebben!

Slim nadenken over stilstaande auto’s

Veel wagens staan het grootste deel van de tijd stil. Volgens studies zelfs tot gemiddeld 95% van de dag. Geen wonder dat deelwagens steeds populairder worden. En dankzij digitale technologie wordt het delen van wagens, fietsen en andere vervoersmiddelen steeds makkelijker.

Zowel bedrijven als particulieren bieden verschillende vormen van autodelen aan. Bedrijven met een eigen vloot stellen hun wagens bijvoorbeeld ter beschikking aan klanten die per km of per minuut betalen. Na gebruik wordt de wagen op een vaste standplaats geparkeerd of binnen een bepaalde straal van een punt. Voor particulieren zijn er mogelijkheden als Blablacar, die een soort van ‘ridesharing’ of ritten tegen betaling aanbiedt. Andere voorbeelden zijn caramigo.be, degage.be, tapazz.be, en o ja: u kunt zelfs plaatsnemen in een battmobiel via battmobiel.be.

Slimmer werken

Meer en meer mensen kiezen ervoor om overbodige verplaatsingen te vermijden. En bedrijven springen mee op deze trein en bieden hun personeel de kans om flexibel met hun tijd om te gaan. We werken thuis als de trein het laat afweten of als het te warm is, we vergaderen op afstand, nemen de kantoorbus naar het werk, gaan naar een co-workingplek …
Trendwatchers zien in de toekomst meer mobiliteitshubs ontstaan. Dat zijn echte hotspots waar werk, wonen, winkelen, ontspannen en vooral mobiliteit samenkomen.

Slimmer plannen

Mobiliteit wordt meer en meer een service, en dat blijkt uit de vele aanbieders van mobiliteitsdiensten die de kop opsteken: vaak gaat het om een app-met-abonnementsformule, waarmee je voor een vast bedrag ongelimiteerd gebruik kan maken van verschillende vervoersmiddelen. Onder meer De Lijn, NMBS, taxibedrijven, auto-, fiets- en scooterdeelbedrijven stapten al mee in dergelijke projecten.

Slimmer laden

Nu de elektrische auto, en ook de elektrische utilitaire voertuigen, onze wegen veroveren, komen er ook apps die de chauffeurs-op-elektriciteit het leven vergemakkelijken en kosten besparen. Waar vindt u snel een laadpunt in de buurt? En hoe kunt u zo slim mogelijk laden? Voorbeelden zijn Smappee en Jedlix, die u helpen om op de meest gunstige momenten op te laden en zo te besparen.

Conclusie

Of we met zijn allen zullen stilstaan op de weg, of vooruitgaan naar een betere toekomst, hangt van verschillende factoren af, maar in de eerste plaats van onszelf. Slimme technologieën en nieuwe strategieën van bedrijven kunnen ons helpen om betere keuzes te maken. Waarom zou u niet eens nadenken over een nieuw mobiliteitsplan bijvoorbeeld? Want dat we keuzes moeten maken, staat buiten kijf: we zullen hoogstwaarschijnlijk verschillende vervoersmiddelen combineren om de files … te slim af te zijn. U doet toch mee?