Zijn wijzigingen aan uw elektrische installatie noodzakelijk voor de installatie van laadpalen?

Afhankelijk van de omvang van het project is het voor de installatie van laadpalen op de parking soms nodig om het beschikbare elektrische vermogen van het bedrijf te verhogen. Stéphane Dumalin, expert bij ENGIE, vertelt er ons meer over.
Damien G.
20/03/2023 |

Dag Stéphane! Om te beginnen: wat houdt een aanpassing van een elektrische installatie eigenlijk in?

De aanpassing van een elektrische installatie betekent dat de capaciteit verhoogd wordt, zodat de installatie zowel de verbruiksbehoeften van de hele site als van de nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen kan dekken. 

En fonction des cas, cela peut signifier l'installation d'une cabine haute tension pour une société raccordée en basse tension ou une augmentation de puissance d'une cabine haute tension existante.

Maar de situatie is voor elk bedrijf anders. Een bedrijf dat op laagspanning is aangesloten, zal misschien een hoogspanningscabine moeten installeren. Andere bedrijven moeten dan weer gewoon het vermogen van hun huidige cabine verhogen. Hoe dan ook, tijdens de werken wordt altijd een stroomgenerator aangesloten, zodat het bedrijf ongehinderd kan voortwerken.

Zijn er altijd aanpassingen nodig?

Neen, als een klant tevreden is met een normale laadsnelheid is het niet altijd nodig om de elektrische installatie aan te passen. Soms volstaat load balancing om de beschikbare stroom gelijkmatig te verdelen over alle elektriciteitsgebruikers.

We houden daarbij rekening met allerlei factoren: de bestaande elektrische capaciteit, de stroombehoefte van de site, het aantal werknemers, hoeveel laadpalen wil het bedrijf installeren, hoe intensief zullen de laadpalen gebruikt worden, enz. En is de klant van plan om in de toekomst extra laadpalen te plaatsen? Want dan is het misschien wel nodig om een hoogspanningscabine te installeren. Op basis van al deze criteria neemt de bedrijfsleiding de nodige beslissingen en vervolgens tekenen we samen een strategie uit.

Maar wil het bedrijf snellaadpalen installeren, die op gelijkstroom (DC) werken, dan zijn aanpassingen aan de elektrische installatie meestal onvermijdelijk.

De eerste stap is een technische studie. Wat houdt dat in?

In deze essentiële fase overleggen we intensief met de klant. Zo is hij er zeker van dat hij geen enkel belangrijk aspect voor de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen over het hoofd ziet.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Ofwel vertrekken we van het nog beschikbare elektrische vermogen op de site en berekenen we het aantal laadpalen dat kan worden geïnstalleerd. Diverse scenario’s zijn mogelijk, afhankelijk van wat de klant nodig heeft.
  2. Ofwel vertrekken we van de vraag van de klant: hoeveel laadpalen wil hij installeren?

We bezorgen de klant een offerte, bespreken die samen en laten hem kiezen met kennis van zaken.

Wat is het nut van zo’n studie?

We willen een goed beeld krijgen van de behoeften van de klant. Alleen zo zal de infrastructuur achteraf aan zijn verwachtingen beantwoorden, zowel technisch als financieel. Waarom bijvoorbeeld investeren in laadpalen van 22 kW als de voertuigen toch maar met 11 kW kunnen worden opgeladen?

De studie biedt ook de kans om bepaalde punten op te helderen en achteraf onprettige verrassingen te vermijden. Denk maar aan de fiscale voordelen. Die zijn alleen beschikbaar als de laadpalen minstens gedeeltelijk toegankelijk zijn voor het publiek. Maar dat betekent ook dat de apps van gebruikers van buiten het bedrijf naar de laadpalen moeten verwijzen en dat die gebruikers toegang hebben tot de parking van het bedrijf.

Hoe bepaal je hoeveel laadpalen er nodig zijn?

Er is geen vaste regel. We moeten altijd verschillende elementen tegen elkaar afwegen: wat wil de klant, wat heeft hij echt nodig en over hoeveel budget beschikt hij. Is de investering in een hoogspanningscabine verantwoord? Kunnen meerdere voertuigen één laadpunt delen? In sommige bedrijven kunnen werknemers hun auto verplaatsen als de batterij geladen is, maar dat kan niet altijd, bijvoorbeeld als de parking te ver van de kantoren ligt. Dat zoeken we allemaal uit tijdens de technische studie. Een bedrijf kan natuurlijk starten met enkele laadpalen en er later nog meer toevoegen.

Over welk type laadpalen hebben we het?

Tijdens de technische studie bespreken we ook welk type laadpalen het meest geschikt is. De klant kan kiezen tussen een normale laadsnelheid of snelladers. Die tweede oplossing is meestal een stuk duurder, omdat er o.a. vooraf belangrijke aanpassingen moeten gebeuren aan de elektrische installatie.

Ten slotte bepalen we samen het vermogen van de laadpalen. Want ook bij een normale laadsnelheid heb je nog de keuze tussen 7,4, 11 of 22 kW (AC) en 100 tot 400 kW (DC). Bij normaal gebruik hangt de oplaadsnelheid af van het laadvermogen van de wagen en van het beschikbare vermogen van de laadpalen.

Installeren de werknemers thuis dezelfde laadpalen als op de parking van het bedrijf?

Voor automatische facturatie is dat inderdaad nodig. Het gaat om dezelfde laadpalen die met een badge werken. De chip geeft dan alle informatie over het voertuig en de laadsessie rechtstreeks door voor facturatie. Anders moet de gebruiker zijn laadsessie zelf betalen.