Op weg naar conformiteit voor de oude hoogspanningscabines

De wetgeving rond oude hoogspanningscabines werd eind 2012 aangepast. Waren er aanpassingen nodig aan uw hoogspanningscabine? Dan moesten die maatregelen ten laatste eind 2016 geïmplementeerd worden. We herinneren u de verschillende stappen en hun timing.
Damien G.
28/02/2022 |

1. Controle

Dateert uw hoogspanningscabine van voor 1983?

De deadline voor deze eerste controle werd vastgelegd op 1/1/2014!

Dateert uw hoogspanningscabine van na 1983?

De deadline voor deze eerste controle werd vastgelegd op 31/12/2014​!

Bent u nog niet in orde?​ Wij staan klaar om u in de verschillende stappen te begeleiden.

Laat de staat van uw hoogspanningscabine controleren door ENGIE en verhoog de levensduur en betrouwbaarheid.

2. Bespreking

3. Analyse van de risico's en implementatie

Uiterste datum voor de implementatie: voor het einde van 2016 voor de inbreuken vastgesteld bij de 1e controle. 

Bent u nog niet in orde?​ Wij staan klaar om u in de verschillende stappen te begeleiden.

4. Jaarlijkse controle

U moet dan een verplichte jaarlijkse controle laten uitvoeren door een erkend organisme.