Hoe worden zonnepanelen gerecycleerd?

De recyclage van defecte, gebroken of oude zonnepanelen is tegenwoordig heel normaal. Ze vormen zelfs het elektrisch/elektronisch afval dat het beste wordt gerecycleerd. Hoe gebeurt dat, waar en in welke hoeveelheden? Lees er hier alles over.
Hélène D.
30/04/2021 |

Waarom zijn zonnepanelen goed voor het milieu?

Steeds meer zonnepanelen worden gerecycleerd

De gemiddelde levensduur van een zonnepaneel bedraagt 25 jaar. Aangezien de eerste panelen in het begin van de jaren 2000 werden geïnstalleerd, zal het aantal te recycleren zonnepanelen tegen 2030 sterk stijgen.

Volgens ramingen halen zonnepanelen een valorisatie- en recyclagegraad van 95% (zie verder). Bovendien komt momenteel 90% van alle afgedankte panelen in het recyclagecircuit terecht. Een flinke opsteker voor het milieu!

Waarom worden niet alle zonnepanelen gerecycleerd?

Er zijn verschillende soorten zonnepanelen. De meeste panelen op onze daken hebben fotovoltaïsche cellen op basis van silicium. De 90% panelen die momenteel gerecycleerd worden, behoren allemaal tot dit type.

En de resterende 10%? Dat zijn de zogeheten “dunnefilmpanelen”, op basis van cadmium, selenium, gallium of amorf silicium. Ook bij deze panelen is recyclage mogelijk, maar ze moeten eerst een chemische behandeling ondergaan. Pas daarna kunnen ze worden vermalen om ze te scheiden in de diverse materialen waaruit ze zijn samengesteld.

De recycleerbare componenten van zonnepanelen

Een zonnepaneel bestaat voor 80% uit glas, een materiaal dat gemakkelijk te recycleren is. De recyclage van de andere bestanddelen vormt evenmin een probleem:

  • aluminium van het kader
  • silicium uit de zonnecellen
  • koper

Welke producten levert de recyclage op?

Het glas wordt verwerkt tot glasvezels, isolatiematerialen of glazen flessen, bokalen…

Het aluminium wordt opnieuw gesmolten en dient dan als grondstof voor bijvoorbeeld blikjes. Ook het koper wordt gesmolten en hergebruikt.

Het silicium is bruikbaar om nieuwe fotovoltaïsche cellen te maken of voor onderdelen van elektronische apparaten. Dit is belangrijk, omdat de siliciumproductie een negatieve impact heeft op de energiebalans van zonnepanelen.

Momenteel komen alleen de elementen in kunststof, zoals de aansluitdozen, nog niet terecht in de recyclageketen. Maar de fabrikanten leveren grote inspanningen om het aandeel van de recycleerbare materialen nog te verhogen.

En de omvormer?

Ook de omvormer is te recycleren. De installateurs en fabrikanten halen dit apparaat op en voeren het af naar recyclagecentra.

Hoe zit het met de thuisbatterijen?

Hoe verloopt de recyclage van een zonnepaneel?

Wie betaalt de recyclage van zonnepanelen?

Fabrikanten/importeurs en installateurs van zonnepanelen zijn sinds 1 juli 2016 verplicht om aan te geven hoeveel zonnepanelen ze op de markt brengen. Zij moeten de zonnepanelen die aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen ook gratis ophalen en recycleren.

Bovendien moeten toekomstige eigenaars van zonnepanelen in sommige gewesten nu een milieubijdrage van 2 € per zonnepaneel betalen. In Vlaanderen geldt die verplichting sinds 1 juli 2017 en in Brussel sinds 1 juli 2020. Wallonië heeft deze bijdrage nog niet ingevoerd. Elke offerte voor een installatie moet het totale bedrag van deze “belasting” vermelden. Wie dus zijn zonnepanelen vóór 2016 heeft gekocht, was deze milieubijdrage niet verschuldigd, ongeacht het gewest.

Wie haalt de panelen op voor recyclage?

Sinds 1 juli 2016 kunnen particulieren en installateurs defecte of versleten zonnepanelen naar één van de talrijke inzamelpunten in heel België brengen. Eigenaars van grote installaties (80 panelen of meer) kunnen vragen om de afgedankte panelen bij hen te laten ophalen.

Bij ENGIE zijn we ervan overtuigd dat zonnepanelen bijdragen tot een koolstofneutrale wereld. Fotovoltaïsche technologieën geraken stilaan ingeburgerd in onze gebouwen en zelfs in onze voertuigen. Zelfs op het water zien we nu grote zonneparken verschijnen. Het volgende decennium zal de energie-efficiëntie van zonnepanelen nog aanzienlijk stijgen, tot wel 30%. Daardoor zullen ze nog goedkoper worden. Elektriciteit opwekken met zonne-energie is nu al de voordeligste van alle hernieuwbare en fossiele technologieën. Solar is king!