Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Uw Self-billoptie

Hoe ziet het Self-billdocument eruit? Welke informatie vind ik er?

Elke maand of elk jaar, afhankelijk van de gekozen facturatieperiode, ontvangt u van ons een document dat uit drie delen bestaat:

 

- de begeleidende brief: een overzichtsfactuur van de netkosten en de compensatie die u ontvangt voor de gïnjecteerde elektriciteit. Het toont ook het verschil tussen de twee facturen en dus het bedrag dat u zult ontvangen of moet betalen.

 

- de factuur van de netkosten: de factuur voor de terugbetaling van de netkosten voor de energie die u op het net hebt geïnjecteerd.

 

- de Self-billfactuur: de factuur die wij in uw naam opstellen voor de terugbetaling van het geïnjecteerde vermogen.


Hoe vereenvoudigt dat mijn facturering? Waarom hoef ik zelf geen facturen meer op te stellen en te versturen?

U ontvangt dus onmiddellijk een factuur die in uw naam is opgesteld en die u in uw boekhouding als een uitgaande factuur kunt opnemen (en niet als een creditnota).

 

De eenvoudigste manier om dat te doen, is door een afzonderlijk sub-dagboek aan te maken voor al onze Self-billfacturen.


Hoe word ik betaald voor de energie die ik op het net injecteer?

Voor de betaling van de energie die u op het injecteert, werken we met een compensatie tussen de factuur van de netkosten en uw Self-billfactuur.

 

- Wat als het bedrag dat ENGIE mij voor de geïnjecteerde energie moet betalen, hoger is dan de netkosten?

 

Als het bedrag dat wij u voor uw geïnjecteerde energie moeten betalen hoger is dan het bedrag van de netkosten, maken we het verschil tussen beide bedragen binnen twintig dagen na de factuurdatum over op uw rekening. Met andere woorden: u hoeft uw netkosten niet te betalen.

 

- Wat als het bedrag dat ik voor de netkosten moet betalen, hoger is dan de terugbetaling van ENGIE voor de geïnjecteerde energie?

 

Als het bedrag dat u voor de netkosten moet betalen hoger is dan het bedrag dat wij u veschuldigd zijn voor de geïnjecteerde elektriciteit, vragen we u om binnen de betalingstermijn alleen het verschil tussen de twee facturen te betalen. Dat verschil vindt u duidelijk in de begeleidende brief.