Waar moet u als onderneming op letten bij het analyseren van uw energieverbruik?

Energie besparen kan ook zonder grote investeringen. Volg en vergelijk uw verbruik regelmatig, beheer uw vermogenspieken en beperk uw reactieve energie. U moet wel een automatisch gemeten of digitale meter hebben zodat u voor elektriciteit de waarden per kwartier en voor gas de waarden per uur kunt analyseren.   In dit artikel helpen we u bij het analyseren van uw verbruiksgegevens en geven we enkele tips om uw energie beter te beheren.
Niels Villers
16/12/2022 |

Duurzaam ondernemen in 5 stappen 

Stap 1: Inzicht en controle
 

Evalueer uw verbruik 

Ga eerst en vooral op zoek naar sluimerverbruikers. Analyseer het restverbruik van uw installatie tijdens de nacht, het weekend en op feestdagen. Is er geen terugkerend patroon in de data en zijn er uitschieters? Probeer de oorzaken te achterhalen zodat u dit in de toekomst kunt vermijden. 

verbruik (MWh) per dag binnen één maand

Vergelijk uw verbruik  met dezelfde periode van de voorgaande jaren. Is er een significant verschil zonder enige verklaring? Ga daarmee aan de slag. Misschien stond de airco in de winter nog aan of de ramen open terwijl u aan het verwarmen was? Of zijn de lichten aan terwijl dit niet nodig is? Download zeker onze gratis posters met enkele besparingstips om uw medewerkers te sensibiliseren.

Plaats indien mogelijk uw verbruiken in perspectief door deze te vergelijken met soortgelijke sites in uw portefeuille en/of a.d.h.v. sectorgemiddelden.  

Evalueer uw piek-dal ratio. Hoeveel van uw totale verbruik vindt plaats tijdens de piekuren? En hoeveel tijdens de daluren? Misschien kunt u de daluren, wanneer de energieprijs doorgaans goedkoper is, meer benutten.  

Hebt u zonnepanelen of een windmolen? Hoeveel energie wekken uw installaties maximaal op? Komt dat overeen met de geïnstalleerde capaciteit? Hoeveel van uw eigen opgewekte energie verbruikt u zelf? Injecteert u veel energie op het net, probeer dan uw verbruik meer af te stellen op uw energieproductie. Is dat niet mogelijk, dan kan de plaatsing van batterijen misschien wel interessant zijn.  

Analyseer het vermogen 

Het vermogen, de hoeveelheid energie die per seconde geleverd wordt, is een belangrijke factor. Niet alleen bepaalt dit uw uiteindelijke verbruik, maar ook de mate waarin u het net belast, wat zich in distributie- en transportkosten vertaalt.   

Het is belangrijk om het vermogensprofiel van uw installatie geregeld te evalueren. Hoe vlakker uw profiel, hoe lager uw vermogenskosten. De benuttingsgraad (%) is daarbij een interessante maatstaf. Deze ratio geeft weer hoe nuttig u het vermogen waarover u beschikt hebt gebruikt. Hoe hoger deze waarde, hoe beter u gebruik maakt van de gereserveerde capaciteit en dus hoe vlakker uw profiel zal zijn. Is uw profiel echter zeer wisselvallig en bevat deze hoge pieken ten opzichte van uw totaal verbruik gedurende een bepaalde periode, dan heeft u een minder goede benutting van uw vermogen capaciteit.   

Moeten al uw installaties op hetzelfde moment opstarten of draaien? En op volle kracht? Kunt u zaken uitstellen? Spreid indien mogelijk uw pieken om tot een minder uitgesproken verbruiksprofiel te komen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat uw laadpalen trager opladen wanneer u veel verbruikt, of programmeer grootverbruikers op een verschillend tijdschema zodat ze niet tegelijk om elektriciteit vragen, tenzij je op die momenten zelf energie opwekt.  

Ga na welke installaties op jaarbasis de meeste uren draaien en dus de grootste impact hebben op het totale vermogen.  

Hoe zouden de dagprofielen van uw installaties er moeten uitzien? Komt dit overeen met de werkelijkheid? Zijn er onverklaarbare uitschieters?   

Vergelijk zeker ook profielen van dezelfde dagen of dezelfde periodes met elkaar.   

week profiel – vermogen (kW) per dag

Bekijk deze cijfers regelmatig (idealiter wekelijks) om eventuele uitschieters beter te kunnen identificeren en vooral te verklaren.  

Hou uw reactieve energie in de gaten 

Voor uw elektrische installaties, houdt u best ook de Cosinus Phi, oftewel Cos Phi, waarden in de gaten. Die geeft de verhouding tussen actief vermogen (stroom die nuttig kan worden gebruikt) en reactief vermogen (stroom die verloren gaat) aan. De Cos Phi moet namelijk steeds hoger liggen dan 0,9 om vergoedingen te vermijden. Raadpleeg onze FAQ voor meer info over reactieve energie. Hebt u systematisch een te lage Cos Phi? Laat uw installatie dan zeker nakijken of overweeg een condensatorbatterij.  

Conclusie 

Door bewuster om te gaan met energie kunt u al heel wat besparen. Alles begint bij inzicht in uw energieverbruik en regelmatige opvolging. Ga op zoek naar manieren om efficiënter om te gaan met uw energie. Soms bereikt u ook veel met eenvoudige maatregelen. Maak een lijst met de gedetecteerde verbetermaatregelen en draag zo mee aan een duurzamere toekomst.  

Weet u zelf niet goed waar te beginnen? Overweeg dan een energieaudit: een expert analyseert uw installaties en bezorgt u een uitgebreid verslag met concrete aanbevelingen.   

Energy Manager Business: 24/7 inzicht in uw energieverbruik 

Voor onze klanten stellen we Energy Manager Business ter beschikking. Met deze tool in uw Customer Area analyseert u uw installaties in detail en exporteert u uw facturatie- of meetgegevens. Ontvangt u liever proactief een automatisch overzichtsrapport van uw installaties? Het kan allemaal. 


Meer weten over Energy Manager Business?