De 2 meest voorkomende inbreuken bij de keuring van een hoogspanningscabine

Waarom uw elektrische installaties goed beheren? Twee redenen: veiligheid van uw werknemers en bedrijfszekerheid. Onze experts controleerden al meer dan 1 500 cabines. Bij 90% zien ze 2 inbreuken altijd terugkeren.
Damien G.
10/05/2022 |

Meer dan 1500 hoogspanningscabines gecontroleerd

Bij ENGIE hebben we een uitgebreide ervaring met hoogspanningscabines.
Deze uitdagingen gaan we aan:

  • De controle van een oude cabine
  • De renovatie of het vernieuwen van een bestaande
  • Het sleutel-op-de-deur plaatsen van een nieuwe

Een dringende depannage via onze dienst Energy 24/24 bij een stroomstoring of incident

ENGIE heeft sinds 2012 meer dan 1 500 hoogspanningscabines gecontroleerd. Daarbij worden de rapporten van het keuringsorganisme onder de loep genomen. Zij maken samen met de klant de risicoanalyse of risicoinventaris op. En ze maken een concreet actieplan om zijn installatie conform te maken. De verschillende stappen naar conformiteit legden we eerder uit.

Twee terugkerende inbreuken

Twee terugkerende inbreuken

In de keuringsverslagen duiken steeds twee terugkerende inbreuken op.

1. Het ontbreken van het plan uitwendige invloedsfactoren
2. Het plan van het aardingsschema.

Toch is dit volgens het AREI (Algemeen reglement voor elektrische installaties) verplicht. De controle naar aanleiding van het KB einde 2012 is ook strenger. We merken dat de keuringsorganismes nu ook meer installaties af keuren als deze documenten ontbreken.

Plan uitwendige invloedsfactoren

Het document ‘plan voor de uitwendige invloedsfactoren’ moet opgemaakt worden door de uitbater van de elektrische installatie en door het keuringsorganisme ondertekend worden (AREI art. 19).

Onze expert: “De basisfilosofie van deze regel is dat de juiste keuze en het correcte gebruik van elektrische materialen afhangt van uitwendige invloedsfactoren zoals temperatuur, vocht, trillingen…”

Inplantingsplan van aardingen

Een tweede document dat vaak over het hoofd wordt gezien, is het inplantingsplan van de aardingen. (Artikel 98/99 van AREI).

Onze expert: “Dit document moet mee voorgelegd worden aan het keuringsorganisme bij de keuring van de hoogspanningscabine.”

Dit schema is noodzakelijk om te controleren of contact- en/of stapspanningen geen gevaar opleveren voor personen en of er potentiaalverspreiding mogelijk is. Het document wordt normaal standaard mee opgeleverd bij de installatie van uw cabine. De installateur van de cabine zorgt hiervoor.

Is het document om de een of andere reden toch verloren gegaan? Dan zijn er twee mogelijkheden:

1. U vraagt uw installateur de aarding in de grond te zoeken. De cabine staat vaak op verharding of in de buurt ervan. Dan is graven moeilijk.
2. U laat een nieuwe aarding voorzien. Zo  bent u ook verzekerd van de juiste aarding.

Veiligheid voorop

Werken met elektriciteit brengt gevaren met zich mee en uw hoogspanningscabine is een ruimte die uw speciale aandacht verdient. De eigenaar van een bedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud van de elektrische installatie en de veiligheid van zijn werknemers. Een voorbeeld van een incident in een hoogspanningscabine toont duidelijk aan waarom ook de wetgever de veiligheid van uw hoogspanningscabine ernstig neemt.

Wilt u een hoogspanningscabine die helemaal in orde is? Contacteer ons en wij helpen u graag verder.