3 problemen met elektriciteit die u kunt vermijden

Geen enkel bedrijf is gevrijwaard van elektrische storingen. Maar u kunt het risico wel verkleinen. Sommige problemen kunt u anticiperen.
Isabelle V.
13/12/2019 |

We bekijken de 3 vaakst voorkomende problemen en hoe u ze kunt vermijden.

Elektriciteit is alomtegenwoordig in bedrijven. Zowel in kantoren als bij industriële processen is er dus altijd risico op problemen. Anticiperen op productieproblemen, kostelijke schadegevallen en zelfs ongevallen is echter perfect mogelijk. Het bewijs …

  1. Kortsluiting

Een oververhitte verdeelstekker die een vonk produceert, twee blote elektriciteitsdraden in een installatie die elkaar raken, … Allemaal ‘kleinigheden’ die kortsluiting kunnen veroorzaken. In de meeste gevallen voorkomt de hoofdzekering een grote ramp.

Maar om er zeker van te zijn dat een kortsluiting gewoon een ergerlijk voorval en niets ergers is, moet uw elektrische installatie regelmatig gecontroleerd worden. Zo vermijdt u dat ze verouderd raakt en zorgt u ervoor dat ze steeds in overeenstemming is met de laatste nieuwe voorschriften. Als u zich houdt aan de normen en uw elektrische installaties verzorgt als een goed huisvader, vermijdt u problemen. Bij iedere nieuwe machine die u in dienst neemt of iedere nieuwe activiteit die u opstart, moet uw elektrische installatie worden gecontroleerd en aangepast.

Zorg er ook voor dat uw personeel steeds de juiste opleidingen heeft gevolgd en over de juiste attesten beschikt voor alle elektriciteitswerken.

  1. Verouderde en slecht onderhouden installaties

Als uw bedrijf veel stroom verbruikt om de machines te laten draaien of een productieketen op gang te houden, kan een klein probleempje al snel uitdraaien op een industriële ramp. Denk maar aan een brand in een hoogspanningscabine. Dat soort ongevallen is vaak te wijten aan een verouderde installatie of een menselijke fout. Het hele bedrijf heeft eronder te lijden en de productie kan in het gedrang komen. En dan hebben we het nog niet over de gevaren voor uw personeel (elektrische schokken, elektrocutiegevaar, brandwonden, …). Ook hier kunnen een regelmatige keuring en conformiteitstests erger voorkomen.

Lees hier ook hoe brandgevaar door elektrische storingen te voorkomen.

  1. Routineklussen

In uw bedrijf is iedereen het gewend om met elektriciteit te werken en u maakt zich niet al te veel zorgen want “ze weten het allemaal wel”. Grote fout! Ongevallen zijn vaak het gevolg van routineklussen. Iemand raakt even afgeleid, heeft teveel vertrouwen in zijn eigen kunnen, is de normen waarop zo vaak wordt gehamerd vergeten, … Wanneer die persoon met hoogspanningswerken bezig is, kunnen de gevolgen dramatisch zijn.

Wilt u menselijke drama’s in uw bedrijf vermijden, dan is een voortdurende bijscholing van uw teams essentieel. Personeel dat elektriciteitswerken uitvoert, moet ook beschikken over de juiste attesten (vakbekwaamheidsattesten BA4 en BA5). Die attesten moeten op regelmatige basis worden hernieuwd.

In alle gevallen moet u steeds in het achterhoofd houden dat elektrische veiligheid geen prijs heeft. Stel een checklist elektrische veiligheid op voor uw bedrijf. En kies voor oplossingen die de veiligheid van uw bedrijf en uw personeel verzekeren.

Stel een investering niet uit wanneer uw installatie gebreken vertoont of uw personeel zijn vakbekwaamheid moet bijschaven. Snel optreden is de boodschap als u problemen wilt vermijden.