5 oplossingen om uw bedrijf te beveiligen

Toegangscontrole, bewaking van uw gebouwen, brandpreventie en voorkomen van elektrische storingen … Uw bedrijf beveiligen omvat heel wat verschillende aspecten.
Isabelle V.
13/12/2019 |

Geavanceerde en vaak geïntegreerde apparatuur helpt u om de risico’s te verkleinen.

Een geïntegreerd systeem dat rekening houdt met alle aspecten van de beveiliging en het comfort van uw bedrijf helpt u om de verschillende technieken beter te gebruiken en ze onderling beter te laten samenwerken. Een voorbeeld? Stel u voor dat er een brandalarm afgaat. In dat geval moet de toegangscontrole de deuren automatisch sluiten voor wie naar binnen wil of vooral openen voor wie buiten tracht te komen. Afhankelijk van het alarmsysteem kunnen dankzij een geïntegreerd veiligheidssysteem ook de ventilatie en noodverlichting worden ingeschakeld. In sommige gevallen is het dan zelfs mogelijk om bepaalde camera’s automatisch naar de brand of de plaats van het alarm te richten. Resultaat: u kunt de oorzaak van de brand en het soort van brand onmiddellijk nagaan.

Er bestaan in ieder geval tal van al dan niet geïntegreerde oplossingen om uw gebouwen te beveiligen.

  1. Slimme camera’s

Camera’s met VCA (Video Content Analysis) kunnen rook vroegtijdig opsporen. Dat kan van doorslaggevend belang zijn in bijvoorbeeld magazijnen waar de afstand tussen de grond en de detectoren aan het plafond bijzonder groot is.

ANPR-camera’s kunnen dan weer worden opgenomen in systemen voor toegangscontrole. Zo kan de toegang tot een parkeerterrein of een zone waar enkel bepaalde personen mogen komen, worden beperkt tot die voertuigen met een nummerplaat die in een databank zitten.

  1. Sprinklerinstallaties

Een sprinklerinstallatie (automatisch waterblussysteem) heeft 3 functies: een beginnende brand opsporen, het alarm laten afgaan en de brand beginnen te blussen in afwachting van de komst van de brandweer.

Warmtesensoren controleren voortdurend de temperatuur in de ruimte en schakelen de installatie in zodra de temperatuur een vooraf ingestelde waarde overschrijdt. Zodra het water begint te sproeien, laten andere sensoren het alarm afgaan om de hulpdiensten te alarmeren. Het aantal sproeiers per installatie is afhankelijk van de zone, de aard van de opgeslagen goederen, de luchtcirculatie …

Alternatief, of in aanvulling op een sprinklerinstallatie, kan ook gebruikgemaakt worden van blussystemen met watermist.

  1. Schuimblusinstallaties

Schuim bevat weinig water. Zo blijft de schade aan apparatuur en voorwerpen die niet beschadigd werden door het vuur, beperkt. Dergelijke systemen zijn bijzonder geschikt voor hoge en/of afgesloten ruimtes. Bijvoorbeeld de Jetairport van TUI België waar 12 schuimblussers werden geplaatst om de vliegtuighangar te beschermen in geval van brand. Op nauwelijks 3 minuten kunnen die de hele vloer van de hal bedekken met een schuimlaag van 2 meter dik.

  1. Mobiele ‘plug & play’-camera’s

Om een werf, een terrein (of delen ervan) of een evenement tijdelijk te bewaken bestaan er nu ook mobiele cameraoplossingen. Sommige daarvan hebben zelfs geen lichtbron of elektrische voeding nodig om te kunnen werken. Ze kunnen ook thermisch zijn. Of verbonden worden met een telebewakingscentrale.

  1. Opleidingen over elektrische veiligheid

Problemen door elektrische storingen mogen, als we het over veiligheid hebben, zeker niet worden genegeerd. Dergelijke problemen doen zich immers vaker voor dan u zou denken, door menselijke fouten of door routine. Opleiding blijft de beste preventie. Na een training van een of twee dagen ontvangt u de nodige attesten (BA4, BA5 of hoogspanningsschakelen) om te mogen werken aan elektrische installaties. Wij helpen u de opleiding te kiezen die bij u past. En we stelden een lijst op met juiste handelingen om brandgevaar door elektrische storingen te vermijden.

Download ons e-book 'De gevaren van elektriciteit in uw bedrijf. Uw verantwoordelijkheid als bedrijfsleider.'

Krijg een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de gevaren van elektriciteit?
  • Hoe kunt u uw werknemers beschermen tegen die gevaren?
  • Welke wettelijke bepalingen moet u naleven?