4 risico’s voor uw bedrijf bij de terugkeer van stroom na een stroompanne

Stroomonderbrekingen kunnen elk bedrijf treffen. In België krijgt een derde van alle bedrijven hier minstens eenmaal per jaar mee te maken. Met welke aandachtspunten moet u bij een heropstart zeker rekening houden?
Damien G.
10/02/2020 |

Voor de nodige kennis ter zake doen we een beroep op Gino Weemaes, lesgever hoogspanningsschakelen en veiligheid in en om elektrische installaties, en Jean-Philippe De Roubaix, Senior Product Manager hoogspanningscabines bij ENGIE. Zij overlopen de 4 belangrijkste risico's bij de terugkeer van stroom.

Risico 1: Het personeel kent de heropstartprocedure onvoldoende

Weten al uw medewerkers precies welke stappen er ondernomen moeten worden bij een plotse stroompanne? Volgens Gino Weemaes moet elk personeelslid, van de CEO tot de onderhoudstechnicus, rekening houden met 3 belangrijke pijlers.

“Om te beginnen moet de werkgever vooraf een opleiding garanderen. Daarnaast moet hij ook voldoende beschermend materiaal voorzien voor zijn personeel. Ten slotte moeten de personeelsleden met een bekwaamheidscertificaat om de stroom terug in te schakelen perfect weten waar ze mee bezig zijn en over voldoende ervaring beschikken om elke noodsituatie de baas te kunnen.”
Elke werknemer moet beseffen welk type installatie in het bedrijf aanwezig is, of er met hoog- of laagspanning gewerkt wordt en welke beschermingsmaatregelen er genomen zijn.

Risico 2 : Niet op de hoogte zijn van een heropstart

Stel dat een van uw technici gebruik maakt van een stroomonderbreking om een onderhoud uit te voeren op een machine. Hij kan in gevaar komen als een van zijn collega’s de elektrische kring van de machine zonder waarschuwing opnieuw onder spanning brengt.

Onze experts zijn duidelijk: “De werkgever moet goed beseffen welke taken elke werknemer uitvoert aan welke installatie. Moeten ze deze uitbaten, bedienen, schakelen, er onderhoud op uitvoeren of er inspecties op uitvoeren? Elke schakel in het proces is even belangrijk. Daarom moet iedereen perfect op de hoogte zijn van de te volgen procedures en weten in welke  fase van de opstartprocedure het bedrijf zich bevindt. Rekening houden met ieders takenpakket is al een grote stap naar een veilige heropstart.”

Risico 3: Machines niet controleren voor de heropstart

Uw onderneming werkt misschien al vele jaren met dezelfde machines. Ook al zijn uw productie-eenheden nog lang niet aan vervanging toe, ze kunnen wel aanzienlijke schade oplopen door een stroompanne. Zelfs gloednieuwe machines lopen het risico om beschadigd te raken. Grondstoffen kunnen stollen, computers raken defect, machines koelen af op het verkeerde moment of stoppen midden in een belangrijke productiefase.

Neem telkens de tijd om de machines en het materiaal te controleren. Zo vermijdt u technische problemen en ongevallen. Stel de juiste vragen: bevinden er zich nog grondstoffen in de machine? Zijn ze gestold? Moet de machine gereinigd worden voor de heropstart? Werken de leidingen nog naar behoren? Laat de elektrische installatie toe om veilig in te schakelen? Zijn er werkzaamheden bezig aan de machine?

Tracht telkens een geïntegreerd beeld te hebben van de huidige situatie, zodat u precies weet waar er zich in een latere fase opstoppingen in het bedrijfsproces kunnen voordoen. Zo kunt u erger voorkomen.

Risico 4: Alle bedrijfsprocessen tegelijk heropstarten

Na een stroomonderbreking moeten de bedrijfsprocessen altijd stapsgewijs heropgestart worden om er zeker van te zijn dat elke machine goed werkt. Bovendien vermijdt u zo een plotse stroompiek, die op zijn beurt een impact kan hebben op verschillenden niveaus.

Stel u voor dat de vermogensschakelaar uitvalt en daarmee meteen een van de belangrijkste beveiligingstoestellen van het elektriciteitsnet: de stroom valt weer uit en de volledige opstartprocedure moet opnieuw overlopen worden.

Een hogere vermogenspiek dan normaal kan ook resulteren in een hogere maandelijkse energiefactuur voor de volgende 12 maanden, omdat de eindfactuur berekend wordt op basis van de hoogste vermogenspiek.

Uw onderneming zal vroeg of laat getroffen worden door een stroomonderbreking, zoveel is zeker. Nu u de gevaren van zo’n panne kent, beschrijft u deze best in een actieplan om een vlotte heropstart van de bedrijfsprocessen te garanderen.

Wat er ook gebeurt, de veiligheid van uw werknemers of collega’s is uw prioriteit.

Download ons e-book 'De gevaren van elektriciteit in uw bedrijf. Uw verantwoordelijkheid als bedrijfsleider.'

Krijg een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de gevaren van elektriciteit?
  • Hoe kunt u uw werknemers beschermen tegen die gevaren?
  • Welke wettelijke bepalingen moet u naleven?