Update van Europese regelgeving over energieprestatie van gebouwen: naar energieneutrale gebouwen!

Met de finale goedkeuring van het Europees Parlement zit de herziening van de richtlijn rond energieperformantie van gebouwen in de laatste rechte lijn. Wat zit eraan te komen? We zetten de impact van deze richtlijn op een rijtje.
Valentine S.
30/04/2018 |

‘Energie-efficiëntie boven alles’ is een mantra van de Europese Commissie. In deze optiek werd de Europese Richtlijn over de energieprestaties van gebouwen voor het eerst aangenomen in 2002. Ze had als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, de CO2-voetafdruk van gebouwen te verminderen en de impact op de klimaatverandering te verlagen.

Op 17 april 2018 gaf het Europees Parlement zijn finale goedkeuring op de herziening van de Richtlijn ‘Energy Performance of Buildings’. De gevolgen van deze herziening zijn drieledig: er zal een impact zijn op zowel ecologisch, economisch als maatschappelijk vlak.

  • Ecologisch: De Europese Unie heeft zich als doel gesteld om de CO2-uitstoot ten minste met 40% te verminderen tegen 2030. Aangezien gebouwen goed zijn voor bijna 40% van het energieverbruik en 36% van de CO2-uitstoot in Europa, is het dan ook essentieel om actie te ondernemen.
  • Economisch: De graad van energie-efficiëntie van bestaande gebouwen in Europa wordt vandaag maar op 25% geschat. Het is dus duidelijk dat er hier een enorm potentieel ligt, reden te meer vond de Europese Commissie om de renovatiebeweging te versnellen. Indien we de snelheid verhogen waarmee we bestaande gebouwen renoveren, zal dat een positieve impact hebben op onze economie. Het zal nieuwe mogelijkheden geven aan de bouw en engineeringssector. Het zal onder andere de expansie van steden ondersteunen en het beleid rond de certificatie van gebouwen inzake de energieprestatie uniformiseren.
  • Maatschappelijk: De Richtlijn zal een positieve impact hebben op de werkgelegenheid in de bouw en engineeringsector, met een geschatte 568 000 nieuwe jobs in de Europese Unie tegen 2030.

De wijzigingen zetten vooral in op meer efficiëntie in de bouwsector. Zo zijn er maatregelen die gebouwen veiliger (veiligheid gelinkt aan nieuwe risico’s), energieperformanter en slimmer moeten maken. Het plan bevat ook concrete maatregelen rond het uitrusten van de parkings met laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen of om deze hierrond voor te bereiden.

Technologie als hefboom voor duurzamere gebouwen

Het gebruik van informatie en communicatietechnologie gekoppeld aan ‘slimme’ technologie wordt aangemoedigd. Dat moet eigenaars van gebouwen de middelen geven om de activiteiten beter te monitoren, te automatiseren en te controleren. Inzake elektriciteit is het slim maken van het gebouw en de interactie met het distributienet een speerpunt. De laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen moet die interacties met het distributienet toelaten.

Goed nieuws voor de eigenaars van elektrische voertuigen

De regelgeving maakt een onderscheid tussen residentiële en non-residentiële gebouwen en legt voor beide categorieën een aantal verplichtingen op rond de uitrusting van parkeerplaatsen met laadpunten. De Europese Commissie ambieert hiermee een vlottere introductie van elektrische voertuigen door tegemoet te komen aan de vraag naar infrastructuur.

Vertaling naar nationale wetgeving

De tekst zal gepubliceerd worden in het officiële Publicatieblad van de Europese Unie na goedkeuring door de Raad van Ministers die normaal plaats zal hebben bij de volgende vergadering van de Raad. Het treedt in werking 20 dagen na de publicatie. De lidstaten zullen vervolgens de nieuwe elementen moeten vertalen naar hun nationale wetgeving, en dit binnen een termijn van 20 maanden.

 

 

European Commission, Q&A on Energy Performance in Buildings Directive, 17 April 2018.