Conform stellen oude hoogspanningscabines: bent u al in orde?

Liet u al een risicoanalyse uitvoeren van uw elektrische installaties? Het is hoog tijd voor actie. Zo vermijdt u problemen bij de jaarlijkse keuring.
Damien G.
11/04/2022 |

Op 21 december 2012 verscheen het nieuwe koninklijk besluit van 4 december 2012 in het Belgische staatsblad.

Over de minimale voorschriften qua veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Er zijn oude elektrische installaties die dateren van voor het toepassingsgebied van het AREI.

Het AREI onderscheidt twee categorieën. Het gaat over de elektrische installaties die werden geïnstalleerd:

1. Voor 1 oktober 1981voor de elektrische installaties die geen elektriciteitsdienst hebben die bestaat uit gewaarschuwde of bevoegde personen (BA 4 of BA 5, lees meer in onze eerdere post over hoe u uw personeel correct certificeert

2. Voor 1 januari 1983 voor de andere installaties. 

Het KB zegt dat voor die oude installaties verplicht een eerste controle nodig is, én een risico-analyse.

We zijn intussen 10 jaar verder. Heeft uw bedrijf intussen de nodige maatregelen genomen?

Namelijk deze maatregelen:  

  • Tegen 31 december 2014 moest uw hoogspanningscabine een risico-analyse ondergaan op basis van 11 controlepunten. 

  • Tegen 31 december 2016 moest uw hoogspanningscabine conform gemaakt zijn. Of ten laatste 31december 2018 bij een groot investeringsplan. Als het verslag van de eerste controle negatief is en dus niet voldoet aan het KB.

Het KB van 4 december 2012 stelt u als werkgever verantwoordelijk om alle mogelijke risico’s van de elektrische installaties in uw bedrijf te laten analyseren.

En dat zijn er heel wat. Onder meer:

• Brand

• Explosie 

• Vlambogen 

• Ontladingen 

• Oververhitting 

• Overspanning 

• Spanningsvallen 

• Ophoping van energie 

• Het gevaar van elektrische schokken 

• Brandwonden 

Afhankelijk van de sector van uw bedrijf kunnen daar nog andere aspecten bijkomen.

Met die risicoanalyse moet u dan als werkgever de nodige preventiemaatregelen nemen om het risico voor uw werknemers zo veel mogelijk te beperken.

Laat de elektrische installaties in uw bedrijf ook periodiek controleren door een erkend organisme: 

  • om de 5 jaar voor laagspanningsinstallatie 

  • jaarlijks voor hoogspanningsinstallaties 

Hebt u de vastgestelde inbreuken/opmerkingen in het verslag van de eerste controle verholpen? Prima!

Ondernam u nog geen actie? Neem dan zo snel mogelijk contact op.

Dan brengen we samen uw installatie in orde en vermijden we dat uw hoogspanningsinstallatie afgekeurd wordt.

Onze ervaren experts tillen uw hoogspanningsinstallatie graag naar een hoger veiligheidsniveau.