De man die 500 risicoanalyses uitvoerde

Kristof Vanwymelbeke voerde voor ENGIE al meer dan 500 risicoanalyses van hoogspanningscabines uit. Hij kent als geen ander de risico’s die verbonden zijn aan een verouderde of slecht onderhouden hoogspanningscabine. We polsten naar zijn rijke ervaringen.
Damien G.
06/04/2022 |

Kristof! Wat is de belangrijkste les die je leerde uit al je risicoanalyses?

“Klanten zijn vooral bezig met hun eigen corebusiness. En niet met hun hoogspanningscabine en alle mogelijke risico’s die eraan verbonden zijn. Zolang bedrijven stroom hebben, zijn ze tevreden. Toch zijn die risico’s er: door deze op te sporen kan je een stroomuitval voorkomen.”

Zijn er cases waarbij de analyse van ENGIE een grote impact had?

“Jazeker. Bij een klant werd bijvoorbeeld een kruipstroom vastgesteld. Door een gebarsten isolator ging de stroom er niet door, maar erlangs. Kleine bliksemschichten springen dan over de isolator. De netbeheerder werd gecontacteerd om de cabine vrij te schakelen en onze installateur is direct ter plaatse gekomen om dit te herstellen. Zo is een ontploffing/vlamboog in de cabine vermeden.”

“Bij een andere klant werd een te laag volume SF6 gas in de schakelaar vastgesteld. Dat geeft een risico op vlambogen. Dit werd verholpen tijdens een geplande onderbreking om zo een onvoorziene uitschakeling te vermijden.”

Wat met klanten die zonnepanelen willen plaatsen?

“Je ziet inderdaad vaak dat een klant zonnepanelen wil plaatsen zonder eraan te denken dat de cabine nagezien en eventueel moet aangepast worden. De hoogspanningscabine moet in dat geval een risicoanalyse ondergaan. Want je moet die analyse kunnen voorleggen aan je distributienetbeheerder. Bovendien moet de cabine aan een aantal eisen voldoen. Als er achteraf problemen met de cabine worden vastgesteld, dan vertraagt dat je hele project natuurlijk. Je denkt beter eerst na over de rol van je hoogspanningscabine.”

Bestaan er veel heel verouderde cabines?

“Ja, je moet rekenen dat er heel wat verouderde cabines zijn. Zo hebben we ooit een risicoanalyse gedaan van een cabine uit de jaren 50. We hebben de deur opengedaan en meteen weer gesloten. We zijn niet binnen geweest. Te hoog risico. Er was zelfs geen afscherming.”

Hoe ga je te werk als je een risicoanalyse uitvoert?

“Er is een vaste procedure. Die is afhankelijk van de leeftijd van de cabine. Het is belangrijk of ze gebouwd is voor of na 1983. Dateert de cabine van voor 1983, dan moet er nog een 1ste controle gebeuren bovenop de risicoanalyse door een extern keuringsorganisme. Na 1983 hoeft dat niet.”

Heb je nog leuke of bizarre anekdotes te melden?

“We maken natuurlijk een en ander mee. Maar het meest bizarre dat ik ooit gezien heb, was een cabine die kraaknet was. Bleek dat deze iedere week met nat gedweild werd. Terwijl water en elektriciteit echt geen goeie mix is. Niet zo veilig dus.”

Welke veiligheidsmaatregelen neem je voor jezelf tijdens een risicoanalyse?

“We doen altijd last minute een risicoanalyse om na te gaan of we de cabine veilig kunnen betreden. Als het risico te groot is, gaan we niet binnen. Wat we eerst doen is, luisteren, kijken en ruiken. We checken op abnormale geluiden, de aanwezigheid van bijvoorbeeld water of ongedierte, en de geur van ozon. De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen worden uiteraard ook steeds gedragen, zoals veiligheidsschoenen, een brandvertragende jas en een schakelhelm.”

Wat is de ergste situatie die je al meemaakte tijdens een risicoanalyse?

“Meestal gaat het om cabines die we niet betreden. De meest risicovolle zaken zijn zaken die voor de klant niet zo goed zichtbaar zijn. Zo kennen we een aantal schakelaars met een groot schakelrisico: ze zullen wel uitschakelen maar moeilijk inschakelen. Ander voorbeeld: schakelaars met olie als isolator. Bij een te laag oliepeil is er onvoldoende isolatie om te schakelen wat kan leiden tot een vlamboog.”

Voor welke oplossing kiest de klant het vaakst na de analyse?

“Dat hangt ervan af. Soms gaat het om een eenvoudige herstelling. Maar meestal zien we toch wel dat de klant opteert om oude cabines te vernieuwen, al dan niet op dezelfde plaats. In 60 à 70% van de gevallen is dat zo. Omdat de bedrijfszekerheid dan niet meer zo groot is en je een ongeplande stroomuitval riskeert.”

Hoe tevreden zijn klanten met de service die ENGIE biedt?

“De klanten waarbij wij de vernieuwing hebben gerealiseerd, zijn over het algemeen heel tevreden. Want ze krijgen bij ENGIE een zorgeloze totaaloplossing.”

Heb je nog een laatste gouden tip voor bedrijven?

“Niet alleen de risicoanalyse op de hoogspanningscabine is belangrijk, het is ook wettelijk verplicht om een controle uit te voeren op de hele elektrische installatie. Dus ook op het laagspanningsgedeelte. Ik geef klanten altijd de raad om minstens 1 keer per jaar of om de twee jaar een meting uit te voeren met een infraroodcamera. Om zo eventuele hotspots in bijvoorbeeld laagspanningsborden te kunnen vaststellen.”