3 tips om de schade van een stroompanne te beperken

Volgens de beheerder van het Franse elektriciteitsnet RTE kost een stroomonderbreking van 3 minuten gemiddeld 115.000 euro aan een industriële onderneming en 4 000 euro aan een onderneming uit de tertiaire sector. Beter voorkomen dus!
Damien G.
22/05/2016 |

Een stroomonderbreking heeft gevolgen op twee vlakken:

 • Uw werknemers spelen een centrale rol in uw onderneming. Door een stroomonderbreking kunnen zij hun werk niet uitvoeren, of dat nu op kantoor of in een fabriek is. Als de productie stopt, kan dit u veel geld kosten.
 • De kans op ongevallen (fysieke letsels of schade aan machines) stijgt bij de heropstart, omdat dat een ongebruikelijk moment is in het geroutineerde werkproces. Tijdens de werkonderbreking en vlak na de terugkeer van de elektriciteit moet u dus extra voorzichtig zijn.

Gelukkig kunnen er wel maatregelen genomen worden om de gevolgen van een stroomuitval tot een minimum te beperken. Als u de volgende 3 tips volgt, bent u beter gewapend tegen de financiële en materiële gevolgen van een dergelijk ongeval.

Tip 1 Onderhoud uw elektrische installaties goed

Zijn uw elektrische installaties nog conform de geldende veiligheidsregels? Plan regelmatig onderhoud in om technische problemen na een stroompanne in uw bedrijf te voorkomen.

Wist u dit? Elke onderneming moet de elektrische installaties volgens het KB van 4 december 2012 regelmatig onderhouden. Dit onderhoud moet gebeuren door bevoegd personeel en gedocumenteerd worden in een gedetailleerd verslag.

Wees attent op de eerste tekenen van problemen:

 • onderdelen die los zitten of blokkeren
 • connectoren die niet langer conform zijn

De producent van de installatie moet u laten weten na welke periode een onderhoud nodig is en wat daarbij precies moet gebeuren. Aarzel niet om versleten en verouderd materiaal te vervangen en controleer regelmatig de vervaldata van veiligheidsmateriaal.

Tip 2 Zorg dat uw personeel voldoende opgeleid is

“Werknemers die aan of in de nabijheid van elektrische installaties werkzaamheden uitvoeren, moeten goed voorbereid zijn op een stroomonderbreking.

Daarin is de wet formeel”, zegt Gino Weemaes, instructeur bij ENGIE. “De werkgever moet zijn personeel kwalitatieve opleidingen laten volgen en ook de nodige beschermingsmiddelen voorzien. Hij moet erop toezien dat voldoende personeel een bevoegdheidsattest BA4 of BA5 behaald heeft.”

De houders van een BA4-attest hebben een intensieve opleiding gevolgd en weten welke risico’s elektrische installaties inhouden.

Zij staan wel nog steeds onder toezicht van een persoon die een BA5-attest behaalde. Dankzij zijn opleiding en zijn praktische ervaring beschikt de houder van een BA5-attest over voldoende kennis om een gevaarlijke situatie correct in te schatten en zelf de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

Lees ook onze blogpost ‘Schakelen op elektrische installaties een routineklus?’ Zo kunt u achterhalen wie binnen uw bedrijf up-to-date is en wie bijkomende opleiding nodig heeft.

Na een stroomonderbreking kunnen uw werknemers die een BA5-certificaat behaald hebben, het productieproces snel en veilig weer opstarten.

“Net in die opstartfase moeten we extra waakzaam zijn”, benadrukt Weemaes, “want er speelt meer mee dan enkel een certificaat.”

Maar weet de rest van uw personeel welke procedure gevolgd wordt om weer op te starten? Is iedereen zich bewust van de mogelijke gevaren? “Wanneer de oorzaak van een stroompanne zich in het eigen bedrijf bevindt, is de druk nog groter om de productie snel weer op te starten. In een dergelijke situatie gebeuren de meeste ongevallen.”

Een stroomonderbreking treft iedereen, van de jongste arbeider tot de meest ervaren bediende: iedereen moet dus de noodprocedure kennen die van toepassing is bij zo’n panne.

Tip 3 Vlotte werkprocessen garanderen

Zonder stroom is er geen productie.

Een productiestop betekent een rechtstreeks verlies aan inkomsten, ontevreden klanten en een verhoogde kans op ongevallen.

 • Uw personeel is technisch werkloos.
 • Hoeveel producten kunt u uw klanten nog leveren zonder stroom?
 • Wat gebeurt er met de koeleenheden tijdens een stroomonderbreking?
 • Hebt u een back-up genomen van uw elektronische bestanden?
 • Kunt u contact opnemen met uw leveranciers en klanten?

Stel tijdig een noodprocedure op aangepast aan uw activiteit om voorbereid te zijn op al deze scenario’s, zelfs tijdens een stroomonderbreking.

Plan een oefening in waarbij u het productieproces verschillende keren uit- en weer inschakelt. Zo kunt u uw noodprocedure testen en optimaliseren.

Het is ook de gelegenheid om uw werknemers vertrouwd te maken met de procedure die van toepassing is bij een stroomonderbreking en op een gecontroleerde manier uw elektrische materiaal en uw installaties te testen.

Een stroomonderbreking heeft zware gevolgen voor uw onderneming. Gelukkig kunt u de impact ervan minimaliseren door deze 3 tips te volgen. Maar dat is maar 1 aspect van de hele zaak: weet u welke verplichtingen en aansprakelijkheid u hebt als bedrijfsleider?

Download ons e-book 'De gevaren van elektriciteit in uw bedrijf. Uw verantwoordelijkheid als bedrijfsleider.'

Krijg een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn de gevaren van elektriciteit?
 • Hoe kunt u uw werknemers beschermen tegen die gevaren?
 • Welke wettelijke bepalingen moet u naleven?