Verandert uw bedrijf binnenkort naar rijk gas?

In België worden 2 soorten gas verdeeld: arm gas en rijk gas. Arm gas heeft een lage calorische waarde en wordt geleverd onder een gasdruk van 25 mbar. Enkel Nederland levert dat gas. Rijk gas heeft een hoge calorische waarde en wordt geleverd onder een gasdruk van 21 mbar.
Damien G.
29/11/2017 |
Vanaf 2018 schakelt de helft van de Belgische gasgebruikers over op een ander soort gas.

In België worden 2 soorten gas verdeeld: arm gas en rijk gas. Arm gas heeft een lage calorische waarde en wordt geleverd onder een gasdruk van 25 mbar. Enkel Nederland levert dat gas. Rijk gas heeft een hoge calorische waarde en wordt geleverd onder een gasdruk  van 21 mbar. Het komt uit onder meer uit de Noordzee, Rusland, Noorwegen en Qatar. Nederland gaat de uitvoer van arm gas naar België tegen 2030 stopzetten. Daarom wil de Belgische overheid heel het land geleidelijk met rijk gas bevoorraden. De omschakeling zal beginnen in 2018 en doorlopen tot 2029. Elk jaar wordt een aantal gemeenten in de zomerperiode geconverteerd.

Wat betekent dat nu juist voor uw bedrijf?

De wet over het welzijn op het werk bepaalt dat een werkgever de plicht heeft een veilig werkkader aan zijn personeel te bieden. U bent verantwoordelijk voor de veilige werking van alle toestellen binnen uw bedrijf, de controle, het onderhoud, de risicoanalyse, het informeren van het personeel en het treffen van beschermingsmaatregelen.

Zo is uw bedrijf dus verplicht alle toestellen op aardgas te laten nakijken door een erkend technicus gasvormige brandstof om ervoor te zorgen dat ze na de omschakeling naar rijk gas correct en veilig zullen blijven functioneren. Het gaat enkel over toestellen op aardgas, niet op butaan of propaan (in flessen), noch over CNG of LPG voor voertuigen.

Waarom kunt u best uw gastoestellen tijdig laten controleren?

Plant u dit nazicht tijdig in, dan kunt u het laten samenvallen met de verplichte periodieke controle van deze toestellen en vermijdt u extra verplaatsingskosten.

Vraag aan uw erkend technicus gasvormige brandstof zeker een verslag met duidelijke vermelding van alle gecontroleerde toestellen en van de gedane aanpassingen. Zo hebt u alles op papier staan.

 

Wat zijn de gevaren voor uw bedrijf wanneer u de controle niet laat doen ?

U riskeert dat uw toestellen niet optimaal functioneren: meer CO, meer gasverbruik of snellere slijtage. Een toestel dat niet optimaal functioneert, kost uw bedrijf niet alleen meer geld, maar is ook slechter voor het milieu, uw gezondheid en die van uw collega’s.

 

Mogelijke aanpassing van de drukregelaar aan uw gasmeter

In sommige gevallen zal een technicus van de distributienetbeheerder aanpassingen moeten doen aan een drukregelaar buiten uw kantoren of gebouw. Deze aanpassing is uiteraard helemaal gratis voor uw bedrijf en ten laste van de distributienetbeheerder. U zal de distributienetbeheerder wel toegang moeten verlenen tot uw kantoren of gebouw.  Opgelet: in Brussel en Groot-Antwerpen zijn geen drukregelaars, daar moet de distributienetbeheerder niets in uw gebouwen aanpassen.

 

Ligt uw bedrijf in een gemeente die zal omschakelen naar rijk gas ?

U kunt het alvast nakijken op volgende site: https://www.gasverandert.be/nl/bedrijf