De prestaties van uw onderneming verbeteren dankzij preventie

Verhoog de veiligheid van uw personeel en de betrouwbaarheid van uw elektrische installaties Preventie van beroepsrisico’s heeft een gunstig effect op de gezondheid van werknemers. Preventie (o.a. in het domein van de elektrische veiligheid) is nie
Damien G.
06/09/2018 |

 

 

Preventie van beroepsrisico’s heeft een gunstig effect op de gezondheid van werknemers. Preventie (o.a. in het domein van de elektrische veiligheid) is niet alleen een wettelijke en morele verplichting. Het zorgt er ook voor dat uw onderneming optimaal blijft functioneren.

Haal voordeel uit veiligheidspreventie voor uw onderneming

Risicopreventie en een goed beleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk beschermen niet alleen uw werknemers, maar ook de werking van uw onderneming. Zo verhoogt u uw rendement en concurrentievermogen. En andere voordelen kunnen aan de lijst worden toegevoegd:

  • blijvende daling van het absenteïsme;
  • betere betrokkenheid van de werknemers;
  • loyaliteit van de werknemers en behoud van hun competenties;
  • beter imago, merkwaarde en reputatie van de onderneming;
  • stabiele werking van de onderneming door minder ongevallen of ziekte.

Vermijd kosten en geniet directe economische voordelen 

Toch twijfelen veel ondernemingen om te investeren in preventie. Niet omdat ze het belang ervan in vraag stellen, maar omdat de financiële kost hen vaak afschrikt.

Een arbeidsongeval is snel gebeurd … en leidt tot zeer veel financiële uitgaven voor de werkgever. Het kostenplaatje van een ongeval kan het volgende inhouden: de verloren tijd (door het slachtoffer en zijn collega’s), de onmiddellijke kosten (beveiliging, schoonmaakwerken), de tijd en uitgaven voor het beheer van het voorval (onderzoek, vergaderingen), de tijd en kost van het schadeherstel (machines…), van de vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer (organisatie…) en het productieverlies.

In 2016 leidden arbeidsongevallen en beroepsziekten in België tot circa 1,8 miljoen verloren werkdagen

Hierbij komen nog eventuele wettelijke kosten. We mogen inderdaad niet vergeten dat u als werkgever wettelijk verplicht bent de gezondheid en veiligheid van uw werknemers te garanderen. Als de werkgever of iemand van de hiërarchische lijn aansprakelijk wordt gesteld voor het arbeidsongeval, moet die ook bepaalde wettelijke kosten dragen, zoals juridische bijstand. De boetes kunnen zeer hoog oplopen en zijn zelden verzekerd.

Kan de verbetering van de prestatie van de onderneming in cijfers uitgedrukt worden?

Er bestaan verschillende analyses die een verband proberen vast te stellen tussen preventie en rendement van ondernemingen op basis van diverse methodes met een economische benadering. De studies die de kosten / batenverhouding van de preventie trachten te berekenen, baseren zich hoofdzakelijk op de financiële gevolgen die ondernemingen vermijden als er geen arbeidsongevallen of beroepsziekten zijn.

Investeren in verbetering van de arbeidsomstandigheden brengt directe voordelen met zich mee op micro-economisch vlak, met een rendement van 2,2 (de ondernemingen mogen dus hopen op een rendement van €2,2 per geïnvesteerde euro, per jaar, per werknemer)

De financiële rentabiliteit van preventiemaatregelen kan sterk verschillen afhankelijk van de omvang van het oorspronkelijke risico.

De resultaten van een onderzoek van het World Economic Forum en de Internationale Arbeidsorganisatie tonen duidelijk aan dat betere nationale gezondheids- en veiligheidsnormen leiden tot hogere nationale productiviteit. Ze wijzen er ook op dat een gering aantal dodelijke arbeidsongevallen en een hoog concurrentievermogen direct evenredig zijn, wat betekent dat bij de meest competitieve besparingen het laagste aantal dodelijke ongevallen geregistreerd wordt.

Hoe dan ook, hoewel economische aantrekkelijkheid geen doel op zichzelf zou moeten zijn, kan het wel een stimulans zijn voor ondernemingen om verder te gaan dan wat de wetgeving voorschrijft. Naast de financiële voordelen wordt er namelijk ook vooruitgang geboekt op andere essentiële gebieden, zoals de verbetering van de gezondheid en het welzijn op het werk.

Verplichtingen m.b.t. preventie in het domein van de elektrische veiligheid

Elektriciteit kan potentiële risico’s voor de werknemers inhouden. De wetgever heeft daarom een aantal specifieke bepalingen voorzien die de werkgever dient na te leven: toezien op het welzijn van zijn personeel, ervoor zorgen dat hij de vereiste competenties in huis heeft, alles opvolgen en controleren. Hoewel de wetgever geen enkele geldigheidsduur voorziet voor een BA4 – BA5 bevoegdheidsverklaring, is een opfrissingscursus om de 3 of 4 jaar aangeraden.

Als er een ernstig ongeval gebeurt waarbij uw werknemers betrokken zijn, wordt er een onderzoek ingesteld om de oorzaken te identificeren en wordt er uitgezocht in hoeverre de werknemer op de hoogte was van de risico’s en of hij een beschermende uitrusting droeg. Het is dus van belang dat uw werknemers regelmatig en tijdig opleidingen volgen en dat u de documenten die deze opleidingen attesteren bijhoudt (testen, attesten van competentie).

Over werken uitgevoerd in de buurt van of aan installaties onder spanning, zegt het AREI dat de werkgever moet verklaren dat zijn personeel BA4- of BA5-bevoegd verklaard is. Meer details hierover vindt u in een blogartikel over competenties.

Bronnen