Elektriciteit: kies de juiste opleiding!

Zowat elke dag gebeuren er arbeidsongevallen die verband houden met elektriciteit. Volgens de wet moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun personeel ‘voldoende is opgeleid’, maar het is niet altijd zo eenvoudig om te weten wat dat precies inhoudt.
Isabelle V.
18/06/2019 |

Vraagt u zich af hoe het nu precies zit met BA4, BA5 en hoogspanningsschakelen? Wie mag wat doen en in welke omstandigheden? Onderstaande infographic helpt u op weg.

Het verschil tussen BA4, BA5 en HS

BA4 staat voor ‘gewaarschuwd’: dat is voor medewerkers die in aanraking komen met elektrische installaties maar er niet of amper zelf aan werken. Voorbeelden zijn onderhoudspersoneel en schilders. Zij mogen taken van niet-elektrische aard uitvoeren in de omgeving van machines. Ook kleine wijzigingen aan de installatie zijn toegestaan, maar dan is er wel permanent toezicht nodig van een vakbekwame medewerker.

Leestip BA4: Zo leerden een 100-tal medewerkers van E5 Mode de basisprincipes van elektriciteit

BA5 staat voor ‘vakbekwaam’: die opleiding is voor medewerkers die eigenhandig werken aan of met elektrische installaties. Dat zijn bijvoorbeeld ingenieurs en technici. Zij kunnen mogelijke gevaren zelf inschatten en maatregelen bepalen die de risico’s verminderen.

HS of hoogspanningsschakelen is voor medewerkers die op een verantwoorde en veilige manier moeten leren schakelen op een hoogspanningsinstallatie. Voorbeelden zijn schakelverantwoordelijken of technici.

Leestip BA5/HS: Door opleidingen meer veiligheid op de werkvloer

Zo vermindert u arbeidsongevallen

Heel vaak zijn die het gevolg van menselijke fouten en een gebrek aan kennis en motivatie. Nochtans zijn de risico’s aanzienlijk. Maar als mensen een grondige opleiding krijgen, maken ze minder fouten. Dat komt omdat ze de gevaren van elektriciteit beter begrijpen en intrinsiek gemotiveerd zijn om de noodzakelijke beschermingsuitrusting te gebruiken en de veiligheidsmaatregelen toe te passen.

Kies voor maatwerk

Als het om zoiets belangrijks gaat als elektriciteit, is het vaak primordiaal om te kunnen oefenen. Zodat uw werknemers de veiligheid ook echt in de vingers krijgen en adequaat kunnen reageren bij noodsituaties. Dat is de reden waarom elektriciteitsopleidingen vaak op maat worden gemaakt en in het bedrijf zelf gegeven. Zo kunnen de mensen de ‘echte’ situatie inoefenen. Het is zeker een goed idee om te bekijken welke formule voor uw bedrijf de grootste veiligheid garandeert.

Leestip: Tailor-made bij Aperam