Retail tot industrie: het aanbod van ENGIE rond elektrische veiligheid dekt het allemaal.

Verhoog de veiligheid van uw personeel en de betrouwbaarheid van uw elektrische installaties Van een basiscursus voor retail-medewerkers tot doorgedreven elektrische veiligheidsconsulting voor hoogspanningscabines in de metaalindustrie: ENGIE heeft
Damien G.
06/03/2022 |

Van een basiscursus voor retail-medewerkers tot doorgedreven elektrische veiligheidsconsulting voor hoogspanningscabines in de metaalindustrie: ENGIE heeft oplossingen om in alle sectoren de elektrische veiligheid te bevorderen. 

Wanneer u als winkelmedewerker alleen in uw winkelpand geconfronteerd wordt met een stroompanne of een ander defect op de elektrische installatie, is het belangrijk te weten wat u wel en niet mag doen, en hoe u veilig tot een oplossing komt.

‘We hebben in het verleden soms dingen gedaan die technisch gevaarlijk zijn, en dat mogen we niet meer doen. Deze informatie was zeer nuttig op de werkvloer, maar kan ook thuis van pas komen.’

Daarom besloot E5 Mode de medewerkers van zijn 70-tal winkels een basiscursus elektrische veiligheid te geven. Een 100-tal winkelmedewerkers volgden een van de 5 verschillende sessies die ENGIE voor hen organiseerde op verschillende locaties. De lessen behandelden de basisprincipes van het omgaan met elektriciteit, maar gingen ook in op de gevaren ervan, zoals het vervangen van een ‘gewone’ lamp. De medewerkers waren enthousiast over deze opleiding, en concludeerden:

Maar naast dit type standaardcursus biedt ENGIE ook andere diensten ter bevordering van de elektrische veiligheid. Zo deed Aperam, wereldspeler op de inoxmarkt, een beroep op een heel andere type dienstverlening. Tijdens een opleiding Hoogspanningsschakelen waren de cursisten van Aperam zo enthousiast over de kwaliteiten van de lesgever, dat ze vroegen om risicoanalyses op hun hoogspanningsinstallaties te doen en doelgerichte opvolgacties te bepalen.

Hiervoor werd een consulting-overeenkomst gesloten, de lesgever Didier Gallez werkte enkele maanden 2 à 3 dagen per week bij Aperam om er alle risicoanalyses te doen (een 84-tal verdeeld tussen de hoogovens en de walserij). Hierbij werd o.a. gekeken naar de volgende risico’s: het gevaar van elektrische schokken via rechtstreekse of onrechtstreekse aanraking, risico op overspanning, risico op oververhitting, risico’s inherent aan het gebruik van elektrische energie en de werkzaamheden aan de elektrische installaties, enz. Bovendien stond onze consultant de klant bij tijdens de maandelijkse manoeuvers om de installatie vrij te schakelen en om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. In een laatste luik werden alle procedures voor de schakelingen op de hoogspanningsinstallatie geactualiseerd en gestandaardiseerd.

Of het dus gaat over een standaardcursus voor elektriciteits-‘leken’ of doorgedreven begeleiding van mensen die dagelijks op de elektriciteitsinstallatie werken, ENGIE kan een concrete en duidelijke meerwaarde bieden om de veiligheid rond uw elektriciteitsinstallatie te verhogen.