De 2 meest voorkomende inbreuken bij de keuring van een hoogspanningscabine

Veiligheid voor uw werknemers en bedrijfszekerheid zijn de twee basisredenen voor een goed beheer van uw elektrische installaties. Onze experts controleerden sinds 2012 meer dan 1 500 cabines. Bij 90% daarvan keerden 2 inbreuken steeds terug.
Kristof C.
24/11/2016 |

De controle van een oude cabine, de renovatie of het vernieuwen van een bestaande, het sleutel op de deur plaatsen van een nieuwe, een dringende depannage via onze dienst Energy 24/24 bij een stroomstoring of incident: de teams van Jean-Philippe De Roubaix en Eric Lefèvre gaan de uitdaging niet uit de weg en hebben al een uitgebreide ervaring in hoogspanningscabines.

Jean-Philippe en zijn collega’s in Gent en Antwerpen staan in voor onze diensten rond hoogspanningscabines in Vlaanderen, Eric en zijn team zorgen voor de businessklanten in Wallonië en Brussel.  Jean-Philippe en Eric hebben samen met hun teams sinds 2012 meer dan 1 500 Cabin Check-ups uitgevoerd. Tijdens deze controles van de hoogspanningscabines worden de rapporten van het keuringsorganisme onder de loep genomen. Ze maken samen met de klant de risicoanalyse of risicoinventaris op en bepalen een concreet actieplan om zijn installatie conform te maken. De verschillende stappen naar conformiteit legden we eerder uit.

“In de keuringsverslagen zien we steeds twee terugkerende inbreuken: het ontbreken van het plan uitwendige invloedsfactoren en van het aardingsschema,” aldus Jean-Philippe. “Daar waar dit al in het AREI (Algemeen reglement voor elektrische installaties) stond en dus verplicht was, zien we dat de controle naar aanleiding van het KB einde 2012 strenger is.” Eric vult aan: “De laatste tijd merken we dat de keuringsorganismes nu ook meer installaties afkeuren als deze documenten ontbreken.”

Plan uitwendige invloedsfactoren

Het document ‘plan voor de uitwendige invloedsfactoren’ moet opgemaakt worden door de uitbater van de elektrische installatie en door het keuringsorganisme ondertekend worden (AREI art. 19). Jean-Philippe De Roubaix legt uit: “De basisfilosofie van deze regel is dat de juiste keuze en het correcte gebruik van  elektrische materialen afhangt van uitwendige invloedsfactoren zoals temperatuur, vocht, trillingen…”

We vonden op de website van de keurder BTV een handige template en verklarend document om uw plan correct op te stellen.  Achteraf dient dit nog gevalideerd te worden door uw keuringsorganisme.

Inplantingsplan van aardingen

Een tweede document dat vaak over het hoofd wordt gezien, is het inplantingsplan van de aardingen. (Artikel 98/99 van AREI). Eric legt uit: ‘Dit document moet mee voorgelegd worden aan het keuringsorganisme bij de keuring van de hoogspanningscabine.’ Dit schema is noodzakelijk om te controleren of contact- en/of stapspanningen geen gevaar opleveren voor personen en of er potentiaalverspreiding mogelijk is. Het document wordt normaal standaard mee opgeleverd bij de installatie van uw cabine. De installateur van de cabine zorgt hiervoor.
Indien het document om de een of andere reden toch verloren is gegaan, zijn er twee mogelijkheden. U kunt uw installateur vragen op zoek te gaan naar de aarding in de grond. Dikwijls staat de cabine op verharding of in de buurt ervan en is graven moeilijk. Het alternatief is om een nieuwe aarding te laten voorzien. Op die manier bent u dan ook zeker dat de juiste aarding aanwezig is.

Veiligheid voorop

Werken met elektriciteit brengt gevaren met zich mee en uw hoogspanningscabine is een ruimte die uw speciale aandacht verdient. De eigenaar van een bedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud van de elektrische installatie en de veiligheid van zijn werknemers. Een voorbeeld van een incident in een hoogspanningscabine toont duidelijk aan waarom ook de wetgever de veiligheid van uw hoogspanningscabine ernstig neemt.

Wilt u een hoogspanningscabine die klaar is voor 2017? Contacteer ons en wij helpen u graag verder.