Wat doet ENGIE om de energietransitie in België te versnellen?

We moeten allemaal ons steentje bijdragen voor een duurzamere wereld. Om bedrijven en gezinnen te steunen, werkten we een nieuwe strategie uit: #Energize2030. Ontdek ze nu!
Isabelle V.
17/05/2024 |

Al onze energie gaat naar jou. Dat is niet zomaar een slogan, maar de realiteit. Bij ENGIE ben je in goede handen om milieuvriendelijker én comfortabeler te leven, te werken en te ondernemen. De energietransitie staat zelfs centraal in onze missie. Samen met onze klanten  bouwen we immers aan een “Net Zero Carbon” toekomst, onder andere met onze windturbines en zonnepanelen, die ook van jou zijn! Dat is gewoon onze verantwoordelijkheid als grootste energieproducent van ons land. 

Tegen 2030 willen we in België niet minder dan 4 miljard euro investeren om de energietransitie te versnellen en in je energiebehoeften te voorzien. Het is de kern van onze nieuwe strategie: #Energize2030. Dit actieplan ondersteunt onze inspanningen om tegen 2045 onze doelstelling Net Zero Carbon te bereiken!

Samen met alle Belgen op weg naar Zero Carbon

Zoals je weet staat onze samenleving voor grote uitdagingen op klimaatgebied. Dat gaat ons allemaal aan, regeringen zowel als bedrijven en burgers. Net zoals andere Europese landen zet België zich in voor een koolstofneutrale toekomst.

In de praktijk komt dit neer op het volgende:

 • Ons land moet zijn CO2-uitstoot elk jaar met 7,6% verminderen om de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te halen.
 • Tegelijk moeten we oplossingen ontwikkelen voor de stijging van het elektriciteitsverbruik (43% meer in 2030 in vergelijking met 2023) en de groeiende energiebehoeften van Belgische gezinnen en bedrijven.
 • Dit betekent ook dat de vraag naar hernieuwbare energie fors zal toenemen!

Om deze doelstellingen te behalen heeft België een sterke partner nodig die betrouwbaar duurzame en betaalbare energie kan leveren voor de huidige en toekomstige generaties en voor onze bedrijven. Kortom: voor ons allemaal. ENGIE is ongetwijfeld deze toonaangevende partner!

Grote ambities voor 2030

Als belangrijke energiespeler van het land, gisteren, vandaag en morgen, wil ENGIE de energietransitie van België versnellen en blijven tegemoetkomen aan de energiebehoeften van alle Belgen, zonder uitzondering. Tegen 2045 willen we Net Zero Carbon bereiken en dus de lat hoger leggen dan wat de EU vraagt. We willen dit bereiken door onze koolstofuitstoot en die van onze klanten te verlagen.

2030 is een belangrijke mijlpaal op de weg naar koolstofneutraliteit. Daarom hebben we onszelf ambitieuze doelstellingen opgelegd, die we onder andere willen bereiken met een investeringsplan van 4 miljard euro over een periode van 5 jaar in België, op alle domeinen van de transitie:

 • hernieuwbare energie (zowel windturbines als zonnepanelen) om de elektrificatie van ons land te ondersteunen,
 • grote flexibiliteit om de productieschommelingen van de hernieuwbare energiebronnen op te vangen, 
 • groene en lokale gassen om processen te bevoorraden die moeilijk te elektrificeren zijn, 
 • energieoplossingen waarmee we onze klanten helpen om beter energie te verbruiken en te besparen, 
 • groene mobiliteit om onze CO2-uitstoot te verminderen, 
 • levensduurverlenging van twee kernreactoren en een programma voor de ontmanteling van kerncentrales.

Dit is de essentie van onze nieuwe strategie: onze ambities tegen 2030 waarmaken! Om daarin te slagen, zetten we in op 3 prioriteiten.

3 prioriteiten om België koolstofneutraal te maken

Onze nieuwe strategie om een koolstofneutrale toekomst tot stand te brengen en zo bij te dragen tot de Europese klimaatdoelstellingen steunt op 3 prioriteiten:

1. Meer hernieuwbare energie

We gaan onze wind- en zonne-energieprojecten versneld uitrollen! De reden is duidelijk: groene, hernieuwbare en lokale energie is essentieel om onze CO2-uitstoot te verlagen.

Wat betekent dit tegen 2030?

 • 1,8 miljoen gezinnen krijgen groene energie geleverd dankzij onze (en dus jouw) windturbines op land en op zee. We willen onze productiecapaciteit op land en op zee opvoeren tot telkens 1000 MW!
 • Verdrievoudiging van onze huidige zonnecapaciteit tot 300 MW aan geïnstalleerde zonnepanelen.

2. Meer flexibiliteit dankzij “reuzenbatterijen”

Waarom investeren in de flexibiliteit van ons productiepark? Wel, als de zon niet schijnt, wekken zonnepanelen geen stroom op en als de wind niet waait, draaien windturbines niet. De productie van hernieuwbare energie kan grote schommelingen vertonen en die moeten we opvangen. Met andere woorden: bij sterke zonneschijn en voldoende wind moeten we energie opslaan om onderbreking in de energielevering te voorkomen. We hebben dus flexibele extra capaciteit nodig die we snel kunnen in- en uitschakelen.

Voorbeelden van dergelijke installaties:

Ook als verbruiker kan je de flexibiliteit verhogen, bijvoorbeeld door je elektrische auto “slim” op te laden. Tegen 2030 rijden er immers meer dan 2 miljoen elektrische auto’s in België. Samen vormen die als het ware één grote energiecentrale van 1 GW!

En er is nog meer: we willen je ook blijven helpen om je verbruik te optimaliseren. Je kan bijvoorbeeld andere verbruiksgewoonten aannemen, zodat je groene en voordelige energie verbruikt als die volop beschikbaar is, terwijl je grote verbruikspieken vermijdt.

3. Meer “groene” klanten

De derde prioriteit van onze strategie is de koolstofvoetafdruk van al onze klanten verkleinen, zowel particulieren als bedrijven. Om dat te bereiken blijven we je betaalbare oplossingen op maat aanbieden om onze energie efficiënter te gebruiken, mét behoud van je comfort.

Je kan bijvoorbeeld een beroep op ons doen voor gepersonaliseerd advies via een energieaudit , voor de installatie van zonnepanelen  of een middelgrote windturbine  en zelfs voor batterijen.

Je merkt het: ENGIE is en blijft de betrouwbare en duurzame partner van België. Voor jou en samen met jou stellen we onze expertise, ervaring, innovaties en onze toonaangevende positie op de energiemarkt in dienst van de energietransitie!