“Mijn missie met Sun4Business? Ondernemingen helpen om koolstofneutraal te worden”

Claude Vanderheyde werkt bij ENGIE als Business Developer voor Sun4Business. Deze oplossing op maat helpt bedrijven om hun energietransitie te realiseren met zonnepanelen, zonder initiële investering. Hoe werkt het? En welke voordelen zijn eraan verbonden? Claude Vanderheyde licht een tipje van de sluier op.
Isabelle V.
08/05/2024 |

Iedereen weet het intussen wel: om onze planeet te beschermen, is het cruciaal dat we onze krachten bundelen en dat we samen aan een duurzame toekomst bouwen. Bedrijven staan in de frontlinie ... Ze moeten meer dan ooit bijdragen aan de transitie naar een koolstofneutrale economie. Hoe? Door kleine en grote stappen te zetten om hun energieverbruik te controleren en te beperken, door het juiste contract te kiezen of door te investeren in groene mobiliteit en hernieuwbare energie, in het bijzonder door zonnepanelen te installeren. 

Zonne-energie inzetten voor uw bedrijf en zich concreet engageren voor de energietransitie, maar zonder daarvoor te moeten investeren? Bij ENGIE heet deze oplossing ‘Sun4Business’. Claude Vanderheyde, Business Developer voor Sun4Business, zoekt samen met zijn klanten een oplossing op maat voor elk bedrijf.

Wie ben je en wat is je functie bij ENGIE?

Claude: “Ik werk al bijna twintig jaar bij ENGIE. Sinds 2018 ben ik Business Developer voor Sun4Business, een oplossing voor ondernemingen die zonnepanelen willen installeren via het derde-investeerdersmodel.”

Wat houdt Sun4Business concreet in?

“We helpen bedrijven met ecologische ambities die werk willen maken van hun energietransitie. In de praktijk verzorgen we de volledige installatie van zonnepanelen op de site, en dat op basis van de behoeften en milieudoelstellingen van de onderneming en rekening houdend met de beperkingen van de locatie. Het is een oplossing op maat, die bedrijven laat profiteren van de voordelen van zonne-energie zonder dat ze moeten investeren.”

Deze formule steunt op het ‘derde-investeerdersmodel’. Wat is dat precies?

“Dat is de grote troef van Sun4Businness: de klant hoeft zelf geen enorme bedragen te investeren om CO₂-neutraal te worden. ENGIE zorgt echt voor alles, helpt hen de beste energieoplossing te ontwerpen, financiert de installatie en zorgt voor de opvolging en het onderhoud. Kortom, een echte langetermijnpartner.”

Wat zijn de voordelen voor klanten van Sun4Business?

“Er zijn er verschillende ... Ten eerste moeten bedrijven, zoals reeds vermeld, geen eigen geld in het project stoppen, dankzij het derde-investeerdersmodel! Ten tweede zullen klanten, zodra de oplossing is geïmplementeerd, onmiddellijk hun energiekosten verlagen door te profiteren van gratis, lokaal opgewekte, groene energie geproduceerd door de zonnepanelen. Dat biedt tevens kostenstabiliteit voor de komende jaren, omdat klanten veel minder onderhevig zijn aan schommelingen van de energieprijzen. Sun4Business is ook een concrete oplossing om uw energietransitie te versnellen: klanten produceren hun eigen groene energie, versterken hun engagement voor meer duurzaamheid en verkleinen hun ecologische voetafdruk. Met andere woorden, de onderneming zal haar ESG-scores kunnen verbeteren: een belangrijk aspect voor bedrijven vandaag de dag!”

Tot wie richt de Sun4Business-formule zich?

“Om met Sun4Business te kunnen werken, moeten ondernemingen aan twee criteria voldoen: een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 1 GWh en minimaal 10.000 m2 beschikbare oppervlakte om zonnepanelen te installeren, op het dak, op de grond of boven een parkeerterrein. Als aan die twee criteria is voldaan, beheren we het project van A tot Z, te beginnen met een gedetailleerde analyse van de behoeften van de onderneming om een eerste indicatieve oplossing uit te werken. Daarna volgt een technisch onderzoek om de elektrische installatie, de beschikbare ruimte, enz. te controleren. Als we bijvoorbeeld een hoogspanningscabine moeten installeren, het dak van de locatie moeten aanpassen of andere wijzigingen moeten aanbrengen, dan zorgen we daar ook voor! Tot slot presenteren we een gedetailleerde oplossing aan de klant, inclusief de fotovoltaïsche installatie, de financiering en de besparingen.”

Welke strategie hanteert ENGIE voor Sun4Business?

“De kern van onze strategie schuilt in ons streven om onze klanten – particulieren, bedrijven en overheidsinstanties – te begrijpen, te adviseren en te helpen bij hun energietransitie. Wij willen onze klanten oplossingen op maat bieden die niet alleen energie-efficiënt zijn, maar ook beantwoorden aan hun verwachtingen op het gebied van technisch comfort, financiële efficiëntie en naleving van de regelgeving. Bij Sun4Business ambiëren we om nog meer bedrijven te helpen hun CO₂-voetafdruk te verminderen door middel van het derde-investeerdermodel. Het doel? 300 MW installeren tegen 2030. Dat betekent een verdrievoudiging van onze huidige zonnecapaciteit!”

Waar haal je je dagelijkse motivatie vandaan?

“Met Sun4Business wil ik bedrijven helpen CO₂-neutraal te worden via zonne-energie. Dat is een cruciale uitdaging voor onze samenleving! Hernieuwbare energie – zonne-energie, windenergie en waterkracht – is een van de pijlers van onze strategie, een fundamentele schakel in de energietransitie. Mijn werk geeft me voldoening ... Als je aan het einde van een project hoort dat de klant tevreden is dat zowel zijn ecologische voetafdruk als zijn energiefactuur gedaald is, dan is dat heel motiverend!”