Deze neveneffecten van een stroompanne kende u nog niet

U maakt het vast af en toe mee, net als één derde van alle Belgische bedrijven. Opeens valt de stroom uit door een kortsluiting. En nu denkt u vast dat u weet welke risico’s hieraan verbonden zijn, zoals elektrisering, brandwonden of brandgevaar.
Isabelle V.
29/05/2019 |

 

 

 

Maar het venijn zit vaak in de staart. Want net als de stroom terugkeert, kan het mislopen. Gino Weemaes, lesgever hoogspanningsschakelen en veiligheid in en om elektrische installaties, somt enkele veelgemaakte fouten voor u op.

Fout #1: Ieder in ‘zijn’ hokje

Stel u voor dat een van uw technici snel van een stroomonderbreking gebruikmaakt om enkele lang uitgestelde klusjes op te knappen aan een machine. Allemaal goed en wel, maar wat als een van de collega’s de stroom terug inschakelt, zonder waarschuwing?

Als werkgever moet u zicht houden op het volledige proces. En de afspraken en procedures moeten glashelder zijn, voor iedereen. Elke schakel in het proces is belangrijk, en dat wordt wel eens vergeten. Hamer het er dus in bij uw personeel: ze moeten uit hun hokje kruipen en rekening houden met ieders takenpakket. Als ze dat doen, bent u al goed op weg naar een veilige heropstart.

Fout #2: Niet voldoende of correct opgeleid personeel

Als werkgever hebt u geen keuze: u moét uw personeel kwalitatieve opleidingen laten volgen en ook de nodige beschermingsmiddelen voorzien. De wet is formeel op dat vlak. Dat wil ook zeggen dat werknemers die werkzaamheden uitvoeren aan of in de nabijheid van elektrische installaties, goed voorbereid moeten zijn op een stroomonderbreking. U moet er dan ook voor zorgen dat uw personeel de juiste attesten heeft. De houders van een BA4-attest hebben een intensieve opleiding gevolgd en weten welke risico’s elektrische installaties inhouden. Zij kunnen en mogen (eenvoudige) handelingen zelfstandig uitvoeren want ze zijn er tenslotte voor opgeleid. Ze beschikken over procedures of werkinstructies voor de hun toegewezen handelingen. Een BA5 gecodificeerde werknemer beschikt over voldoende kennis, dankzij zijn opleiding en praktische ervaring om een gevaarlijke situatie correct in te schatten en zelf de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

Leestip: De 5 grootste risico’s van elektriciteit binnen bedrijven

Fout #3: Te snel heropstarten

Dat het allemaal snel moet gaan, dat de adrenaline stroomt tijdens een stroompanne, dat u naarstig berekent hoeveel verliezen u hebt geleden: het is allemaal te begrijpen. Maar het oude spreekwoord houdt nog altijd stand. Haast en spoed is zelden goed. En stroompannes en machines gaan niet goed samen. Dat geldt trouwens ook voor gloednieuwe machines. U moét er gewoon rekening mee houden: machines kunnen ernstig lijden onder een stroompanne. Grondstoffen kunnen stollen, computers raken defect, machines koelen af op het verkeerde moment of stoppen midden in een belangrijke productiefase.

Haal dus even diep adem en neem voldoende tijd om de machines en het materiaal te controleren. Stel de juiste vragen: bevinden er zich nog grondstoffen in de machine? Zijn ze gestold? Moet de machine gereinigd worden voor de heropstart? Werken de leidingen nog naar behoren? Laat de elektrische installatie toe om veilig in te schakelen? Zijn er werkzaamheden bezig aan de machine? Maak desnoods een lijstje dat op uw bedrijf van toepassing is en hang dat op cruciale plekken op. Zo vermijdt u technische problemen en ongevallen. 

Fout #4: Alle bedrijfsprocessen tegelijk heropstarten

Alle machines tegelijk heropstarten is ook beslist af te raden. Hoe contra-intuïtief ook, u moet het met babystapjes doen, machine per machine. Zo vermijdt u plotse stroompieken die op verschillende niveaus schadelijk kunnen zijn. Stel u voor dat de vermogensschakelaar uitvalt en daarmee meteen een van de belangrijkste beveiligingstoestellen van het elektriciteitsnet: de stroom valt weer uit en de volledige opstartprocedure moet opnieuw overlopen worden.

Dat doet u trouwens ook best uit economische overwegingen: uw energiefactuur zal 12 maanden lang hoger zijn als u te maken krijgt met een hogere vermogenspiek dan normaal: het bedrag wordt hier immers op berekend.

Conclusie: stel de juiste vragen

Op het moment dat er iets misloopt met de elektriciteit, is het te laat om nog afspraken te maken. Met potentieel grote gevolgen voor uw onderneming. En veilig duurt het langst: zorg er dus voor dat u de kennis van uw personeel in kaart brengt en vooral de juiste vragen stelt. We helpen u alvast op weg met deze handige checklist over elektriciteit. Zo kunt u om te beginnen al uw attesten controleren, opleidingen reserveren en afspraken maken met alle betrokkenen. Veel succes!