Deze man heeft al meer dan 700 Check-up Heatings op de teller!

In acht jaar tijd controleerde Pascal Stiens zo'n 700 verwarmingssystemen voor ENGIE. Zijn rol? Elk mogelijk warmteverlies of risico voor de veiligheid opsporen. Daarbovenop geeft hij graag enkele aanbevelingen om de prestaties van de installatie te verbeteren. Pascal deelt zijn ruime ervaring met ons.
Damien G.
14/06/2022 |

Hallo Pascal! Welke verwarmingssystemen controleer jij zoal?

Ik controleer verwarmingsinstallaties in appartementsgebouwen, kantoorgebouwen of bedrijven.

Het zijn dus allemaal installaties op vloeibare of gasvormige brandstoffen om gebouwen te verwarmen.

Wat zijn de belangrijkste lessen die je uit al die audits kunt trekken?

"Veel mensen denken eraan om de leidingen te isoleren, maar vergeten bijvoorbeeld de regelkranen. Het warmteverlies is in zo'n geval zeker niet verwaarloosbaar, vooral als je ziet hoeveel kranen er in een stookruimte zijn. Soms hoef je niet veel te investeren om te besparen: denk bijvoorbeeld aan een eenvoudige afstelling van de warmtecurve of de plaatsing van kleine systemen met velcro om de kranen te isoleren. Het gebeurt ook regelmatig dat de ventilatie van de stookruimte niet aan de normen voldoet. En dat is echt een probleem voor de veiligheid."

Zijn er vandaag nog veel oude verwarmingsketels?

"Er zijn er nog, maar steeds minder. Sinds het begin van de jaren 2000 zijn de rendementen sterk verbeterd dankzij de installatie van condensatieketels. Maar vaak, en met name om budgettaire redenen, werd de verwarmingsketel vervangen door een voordeliger model zonder investering in krachtigere circulatiepompen. Daardoor is het voordeel dat je uit je nieuwe installatie haalt beperkter. 

Vandaag zijn we al in 2022 en dus beginnen de eerste condensatieketels ook aan het einde van hun levenscyclus te komen. Wat vooral belangrijk is, is nagaan of de reglementering wordt nageleefd."

Hoe verloopt een audit?

"Eerst is er het voorbereidende werk. Daarbij vraag ik een kopie van het meest recente onderhoudsattest. Zo kan ik de verbrandingswaarden analyseren om na te gaan of ze voldoen aan de reglementering, en ook het jaarlijkse verbruik bekijken. Dat kan al een idee geven van het rendement van de installatie en de manier waarop we het kunnen verbeteren.

Vervolgens ga ik ter plaatse om thermische foto's te nemen van de leidingen en kranen die niet geïsoleerd zijn. Dat zijn infraroodfoto's waarmee je de warmteverliezen goed kunt visualiseren. Alle kranen die niet geïsoleerd zijn, staan in het rood. Met hun afmetingen kan ik de jaarlijkse verliezen berekenen. 

Op basis van deze foto's en mijn vaststellingen stel ik tot slot een verslag op waarin ik de investeringen rangschik volgens prioriteit: in de eerste plaats de zogenaamde 'quick wins', vervolgens alles wat rendabel is binnen de twee of drie jaar en tot slot de investeringen die rendabel zijn na vijf jaar. Als de situatie zich voordoet, noteer ik ook de punten die absoluut moeten worden verbeterd op het vlak van veiligheid."

Herinner je je nog grappige anekdotes?

"Vooral in de industrie en in de nieuwbouw zijn de vierkante meters duur. Het is dus al gebeurd dat ik een ladder moest gebruiken en via een piepklein luikje in de stookruimte moest geraken. Daar moest ik dan de hele controle lang kromgebogen werken. Op die momenten vraag ik me echt af hoe de technici de installatie daar in werking hebben kunnen stellen!"

Herinner je je daarentegen ook nog moeilijke situaties?

"Sommige stookruimtes lijken eerder een rommelkamer! Dat is bijvoorbeeld het geval in gebouwen waar de conciërge onvoldoende ruimte heeft. Je vindt er dan vaak kartonnen dozen of er hangt wasgoed te drogen omdat het in de stookruimte lekker warm is ... Dat is gevaarlijk, want in zo'n ruimte mag geen materiaal staan dat niet in een stookruimte hoort. Het materiaal zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat een brand zich sneller verspreidt als een dergelijk incident zich voordoet.

Ik heb ooit eens een stookruimte gecontroleerd waar ik een waterlek heb vastgesteld. Voor sommige installaties is het onderhoud slechts om de twee jaar verplicht. Aangezien er lange tijd niemand was geweest, had niemand dat lek opgemerkt. Dankzij de audit kon ik de syndicus van het gebouw verwittigen, zodat hij snel kon ingrijpen."

Wat haal je gemiddeld uit zo'n audit?

"Meestal win je op zijn minst de kostprijs van de audit terug. De investering is heel vaak rendabel, alleen al dankzij de aanbevelingen voor investeringen op korte termijn, zoals de leidingen of de kranen isoleren. 

Bij een appartementsgebouw met een collectief verwarmingssysteem kan zo'n audit ook goed zijn voor de verkoop. De kopers weten zo immers dat het seizoensrendement performant is.

Tot slot is er niet alleen een economisch voordeel. Performantere installaties stoten ook minder CO2 uit."

Zijn de klanten tevreden over de diensten van ENGIE?

"Ik krijg altijd zeer positieve feedback, alleen al omdat ik de audit volledig neutraal uitvoer. Ik heb niets te maken met de technicus die het onderhoud doet en die er belang bij zou kunnen hebben om een nieuwe installatie te verkopen. Ik geef de klanten zo veel mogelijk advies om ervoor te zorgen dat hun installatie optimaal en veilig werkt.

Het stelt klanten ook gerust als ze weten dat ze hun verwarmingsketel moeten vervangen of bepaalde investeringen moeten doen om het rendement ervan te verbeteren. Het kan bovendien een bevestiging zijn voor de technici die diezelfde aanbevelingen zouden hebben gedaan. Zo weten zij dat het de juiste keuzes waren. Los van het resultaat zijn de klanten tevreden dat ze deze audit hebben gevraagd."

Nog een laatste 'gouden tip' voor bedrijven?

"Er zijn nog veel te weinig installaties gecontroleerd, dus een eerste tip is uiteraard om zo'n audit te laten uitvoeren! In sommige gebieden zijn er nog te veel klanten die niet weten dat een attest verplicht is. En dat kan soms leiden tot administratieve sancties. Bovendien halen ze er maar liefst drie voordelen uit: een audit is niet alleen economisch interessant, maar ook goed voor onze planeet én de veiligheid!"

Interesse in een Check-Up Heating. Neem gerust contact op.