Elektrische veiligheid: misschien speelt u wel met vuur …

‘Doe ik niet’, zegt u misschien. ‘Ik weet heus wat ik doe. Ik ben in orde met mijn BA4- en BA5-attesten.’ Maar volstaat dat wel? Hebt u de ervaring en kennis van elk lid van uw team getoetst aan de werkzaamheden die ze moeten uitvoeren?
Isabelle V.
29/05/2019 |

 

Zelfs als u daar positief op antwoordt, blijven er nog heel wat vragen over die u zichzelf moet stellen. Worden de veiligheidsvoorschriften altijd nageleefd? Zijn de potentieel gevaarlijke situaties duidelijk geïdentificeerd? Alleen wie over de nodige vaardigheden beschikt, is bekwaam om in de buurt van of aan de elektrische installatie te werken. Maar hoe hebt u die vaardigheden precies gedefinieerd? En hoe lang is dat geleden? En de geldigheidsduur, op basis waarvan hebt u die bepaald?

Mensen blijven mensen

Elke dag nog gebeuren er ongevallen met elektriciteit. Soms zelfs met fatale afloop. En in het merendeel van de gevallen komt dit omdat mensen mensen zijn. Ze weten wat ze moeten doen, maar passen het niet toe, uit gewoonte of omdat de routine er is ingeslopen. Ze wisten ooit wat ze moesten doen, maar zijn het vergeten. Ze hebben het van iemand anders geleerd en fout overgenomen. Ze zijn eventjes verstrooid of hebben een slechte dag. Ze hebben erg veel haast en het moet allemaal snel gaan. Of ze maken een inschattingsfout. En vaak gaat het ook simpelweg over een misverstand of slechte communicatie.

Lees ook: Soms gaat het echt fout

Kennis is relatief

Werkgevers gaan er vaak van uit ‘dat hun personeel wel op de hoogte is’. Maar waarvan zijn ze op de hoogte? Kennen ze alleen de basisregels of weten ze precies hoe en in welke omstandigheden ze de elektriciteit moeten uitschakelen van die ene zekeringskast in de kelder? In theorie is het bijvoorbeeld zo dat een B4-attest voor dezelfde werknemer geldig kan zijn in de ene vleugel van uw bedrijf, maar niet in de andere. Weet u wel zeker dat u uw attesten op de juiste manier hebt opgesteld? Dat elke werknemer de juiste opleiding heeft gekregen? Dat ze hun kennis ook effectief toepassen? Dat hun kennis vaak genoeg wordt opgefrist?

We helpen u alvast op weg met deze handige checklist over elektriciteit. Zo kunt u om te beginnen al uw attesten controleren, opleidingen reserveren en afspraken maken met alle betrokkenen. Veel succes!

Een ongeval raakt uw hele team (en het kost bijzonder veel)

Uw team bestaat uit mensen. Hoe kostbaar deze mensen zijn, voor u en uw bedrijf, valt moeilijk te becijferen. Hoeveel een ongeval in termen van menselijk leed betekent of kost aan het betrokken teamlid, zijn familie, de rest van het team en uw volledige bedrijf, is ook moeilijk in cijfers te vatten. Een financieel kostenplaatje opmaken gaat wel. Tel maar op: de verloren tijd (door het slachtoffer en zijn collega’s), de onmiddellijke kosten (beveiliging, schoonmaakwerken), de tijd en uitgaven voor het beheer van het voorval (onderzoek, vergaderingen), de tijd en kost van het schadeherstel (machines…) en van de vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer (organisatie…) en het productieverlies. En vergeet zeker de wettelijke kosten niet. Als werkgever bent u immers verplicht om de gezondheid en veiligheid van uw werknemers te garanderen. Als u aansprakelijk wordt gesteld voor het arbeidsongeval, kunnen de kosten en de boetes zeer hoog oplopen …

Investeer in mensen en haal een ROI van 2,2

Elke dag nog sturen werkgevers hun personeel op training NADAT er op het werk iets is misgelopen. Ze sturen hen niet preventief op training of opfriscursus omdat ze bang zijn voor de kosten. Ze gaan er gemakshalve van uit dat ze voldoende weten omdat ze terugschrikken voor de investering. Of ze denken dat ze immuun zijn voor de gevaren van elektriciteit en ‘dat het allemaal wel zal meevallen’. Maar niemand is immuun voor menselijke fouten. En bovendien: het is zwart op wit bewezen dat investeren in preventie alleen maar voordelen heeft en zelfs een rendement oplevert van minstens €2,2 per geïnvesteerde euro, per jaar, per werknemer. Waar haalt u nog dergelijke bedragen? Wacht dus niet langer en schrijf uw teamleden vandaag nog in voor de juiste training. De winst volgt vanzelf.

Hoe veilig is het in uw bedrijf op het vlak van elektriciteit? Doe de online test.